Åbningstider

1. juli - 31. august  
Tirsdag-fredag kl. 11-17
Weekend kl. 11-17
Mandag      lukket

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Symboler - kristendomskundskab

- et undervisningsforløb for Indskolingen - 0.-3. klasse
 
Vi møder symboler overalt i vores omgivelser. Symboler handler om de betydninger vi tillægger ting, og vi bruger dem i alle livets sammenhænge til at fortælle om og udtrykke identitet, kultur og tilhørsforhold. 
 
I Kristendommen indtager symboler en helt central rolle. De udtrykker noget grundliggende om religionens væsen og indhold, og er en vigtig identifikationsfaktor for de mennesker, der bekender sig til religionen. 
 
Derfor er det vigtigt, at man kender kristendommens og andre religioners centrale symboler.  
 
FORMÅL
Dette undervisningsforløb handler om de symboler, vi møder i kristendommen.  
Det har til formål 
- at eleverne lærer at forklare hvad et symbol er.
- at eleverne lærer kristendommens centrale symboler at kende
- at eleverne lærer at forstå de kristne symbolers betydning.
- at eleverne lærer de kristne symbolers oprindelse af kende.     
- at eleverne lærer at finde kristendommens symboler i billeder og i deres omgivelser. 
- at eleverne lærer hvad symboler siger om identitet, kultur og tilhørsforhold. 
 
FÆLLES MÅL
Forløbet er lavet med baggrund i Fælles Mål for faget Kristendomskundskabs i 2. klasse.
Find Fælles Mål for Kristendomskundskab i 2.klasse her.

FORLØB
Undervisningsforløbet er bygget op omkring et besøg på Holstebro Kunstmuseum.
Inden besøget skal eleverne løse tre opgaver som forberedelse til besøget. 
Efter besøget arbejder eleverne videre med emnet. 
Forløbet afsluttes med at både elever og lærere evaluerer forløbet.      
Tidsforbrug
Man skal regne med, at man skal brug 1-2 lektioner til forberedelse, 3 lektioner på museumsbesøget og 2-3 lektioner på at runde forløbet af. 
Introopgave
Inden museumsbesøget løser eleverne fire opgaver, der forbereder dem på besøget.
Opgaverne tager udgangspunkt i to billeder af Lucas Cranach d.æ. som begge viser Adam og Eva i Paradiset.  
Opgaven kan I finde her, hvor I også kan downloade og printe den. 
Museumsbesøget
Museumsbesøget starter med at eleverne og museets kunstformidler gennemgår de opgaver eleverne har lavet på skolen som forberedelse til besøget. 
Derefter er der to opgaver, som eleverne skal løse. Begge opgaver evalueres sammen med museets kunstformidler. 
Mellem de to opgaver kan der indlægges en spisepause. 
Opgaven kan I finde her, hvor I også kan downloade og printe den.
Efter museumsbesøget
Når eleverne igen er kommet tilbage på skolen skal de løse fire opgaver. 
Opgaverne kan I finde her, hvor I også kan downloade og printe dem.

MATERIALER
Hvis I vil vide mere om symboler, kan I finde en uddybende tekst om emnet her
Hvis I vil vide mere om symboler i billedkunsten, kan I finde en uddybende tekst om emnet her

EVALUERING
Som afslutning på besøget beder vi om, at eleverne evaluerer forløbet på evalueringsskemaet. I må meget gerne sende børnenes evalueringer til museet via: info@holstebrokunstmuseum.dk
Elevernes evalueringsskemaet kan I finde her, hvor I også kan downloade og printe det.
Vi beder også om at læreren evaluerer forløbet på evalueringsskemaet og sender det til info@holstebrokunstmuseum.dk  
Lærerens evalueringsskema kan I finde her, hvor I også kan downloade og printe det. 

BESTILLING AF FORLØBET
Forløbet kan bestilles ved henvendelse til Holstebro Kunstmuseum på telefon: +45 9742 4518 eller via: info@holstebrokunstmuseum.dk
Det koster 500 kr. incl. moms at booke besøget.