Åbningstider

1. oktober - 31. marts  
Tirsdag-fredag kl. 12-16
Weekend/helligdag kl. 11-17
Mandag (ikke uge 7, 13, 42)     lukket
Jul og Nytår (+ visse dage)     lukket

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Symboler Fælles Mål

Forløbet er lavet med baggrund iFælles Mål for faget Kristendomskundskabs i 2. klasse.  
 
FÆLLES MÅL - Kristendomskundskab 2. klasse
Kompetenceområde
Kristendom
Kompetencemål
Eleven kan udtrykke sig om, hvad kristendom er og om centrale begivenheder i kristendommens historie, 
herunder folkekirkens betydning i Danmark
Færdigheds- og vidensmål
Eleven kan udtrykke sig om grundbegreber i kristendommen
Eleven har viden om centrale kristne grundbegreber
Læringsmål
Eleven kan forklare hvad et symbol er og kender centrale symbolder i Kristendommen. Eleven kan også forstå en række centrale symbolers betydning.