Åbningstider

1. juli - 31. august  
Tirsdag-fredag kl. 11-17
Weekend kl. 11-17
Mandag      lukket

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Symboler Fælles Mål

Forløbet er lavet med baggrund iFælles Mål for faget Kristendomskundskabs i 2. klasse.  
 
FÆLLES MÅL - Kristendomskundskab 2. klasse
Kompetenceområde
Kristendom
Kompetencemål
Eleven kan udtrykke sig om, hvad kristendom er og om centrale begivenheder i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark
Færdigheds- og vidensmål
Kristne udtryk
Eleven kan genkende centrale symboler, ritualer, musik og salmer
Eleven har viden om centrale symboler, ritualer, musik og salmer
Læringsmål
Eleven kan forklare hvad et symbol er og kender centrale symbolder i Kristendommen og deres betydning.