Åbningstider

1. oktober - 31. marts  
Tirsdag-fredag kl. 12-16
Weekend/helligdag kl. 11-17
Mandag (ikke uge 7, 42)     lukket
Jul og Nytår (+ visse dage)     lukket

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Masker - Fællesmål

Forløbet er lavet med baggrund i faget billedkunsts lærings- og vidensmål for 2. og 5. klasse og for faget Dansk’s lærings- og vidensmål for 9. klasse, samt for faget Kristendomskundskabs lærings- og vidensmål for 9. klasse. Emnet kan bruges i undervisningen i de enkelte fag – og i tværfaglige projekter.

BILLEDKUNST
Kompetenceområde 
Billedanalyse 
Kompetencemål 
2.kl. Eleven kan samtale om egne og andres billeder. 
5. kl. Eleven kan vurdere billeders anvendelse indenfor forskellige kultur- og fagområder. 
Færdigheds og vidensområde
Billedgenrer
Færdigheds- og vidensmål
2.kl. Eleven kan kategorisere motivkredse/eleven har viden om motivkredse
5. kl. Eleven kan genrebestemme billeder/Eleven har viden om billedkulturens billedgenrer. 
Læringsmål
2. kl. Eleverne kan forklare hvad en maske er og genkende maskemotiver i billedkunsten 
5. kl. Eleverne kan forklare hvad en maske er og hvilke billedelementer den består af og analysere de virkemidler billedkunstnere bruger når de maler maskemotiver
 
Kompetenceområde
Billedfremstilling
Kompetencemål
2. kl. Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder
5. kl. Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering
Færdigheds- og vidensområde 
Maleri og collage
Færdigheds og vidensmål
2. kl. Eleven kan male ud fra ideer og oplevelser
5. kl. Eleven kan fremstille en collage med en rumlig dimension 
Læringsmål
2. kl. Eleverne har et grundlæggende kendskab til hvad en maske er, og kan skabe en enkel maske ud fra den viden.  
5. kl. Eleverne ved hvad en maske er, hvordan den er opbygget, og hvad man - gennem kompositionj, farvebrug mv. - kan udtrykke gennem en maske. 
 
DANSK
Kompetenceområde
Fortolkning
Kompetencemål 
9. kl. Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster. 
Færdigheds- og vidensområde
Fortolkning
Færdigheds- og vidensmål
Eleven kan fortolke egne og andres fremstillinger af identitet i tekster/Eleven har viden om identitetsfremstillinger. 
Læringsmål 
Eleverne kan forholde sig til hvordan masker både kan udtrykke identitet og tilhørsforhold, men også kan fremhæve eller skjule personlighedstræk.  
 
KRISTENDOMSKUNDSKAB
Kompetenceområde
9. kl. Ikke kristne religioner og livsanskuelser
Kompetencemål 
Eleven kan forholde sig til hovedtanker og problemstillinger i de store verdensreligioner og livsopfattelsers oprindelse, historie og nutidige fremtrædelsesformer. 
Færdigheds og vidensområde
Fremtrædelsesformer
Færdigheds- og vidensmål
Eleven kan reflektere over centrale ritualer og symbolers betydning for menneskets liv/Eleven har viden om centrale symbolers og ritualers anvendelse i verdensreligioner og livsanskuelser 
Læringsmål: Eleven kan forholde sig til både hvordan masken kan skabe eller skjule identitet, hvordan masker indgår i ritualer, og sammenligne forskellige religioners og kulturers ritualer og rituelle praksisser