Åbningstider

Julen 2018
17.-26. december Lukket
27. og 28. december kl. 12-16
29. og 30. december kl. 11-17
31. december og 1. januar     lukket
      

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Arealet af polygoner - matematik

 - et undervisningsforløb for Mellemtrinnet

Skal man finde arealet af en polygon – f.eks. en femkant – som man ikke umiddelbart kan beregne arealet af, kan man forestille sig, at den er sat sammen af flere mindre figurer – trekanter, kvadrater, rektangler m.fl. – figurer, som man ved, hvordan man skal finde arealet af. Når man så har fundet de enkelte figurers arealer, kan man lægge dem sammen og finde arealet af polygonen.  
 
Abstrakt billedkunst består nogle gange også af polygone figurer.  Man kan altså som alternativ bruge billedkunst, når man skal lære at beregne arealet af polygone figurer.  
  
FORMÅL
Dette undervisningsforløb handler om beregning af arealet af polygone figurer.  
Det har til formål 
- at eleverne lærer hvad polygoner er. 
- at eleverne lærer at beregne arealet af polygoner. 
- at eleverne lærer at beregne arealet af polygoner ved at dele polygonen op i mindre figurer.
- At eleverne lærer, at der kan være en sammenhæng mellem matematik og kunst
 
FÆLLES MÅL
Forløbet er lavet med baggrund i faget Matematiks færdigheds- og vidensmål for 6. klasse.   
Se Fælles Mål for Matematik i 6. klasse her 
 
FORLØB 
Undervisningsforløbet er bygget op omkring et besøg på Holstebro Kunstmuseum, hvor eleverne skal undersøge om museet billeder er bygget op af polygoner, og derefter udregne arealet af disse polygoner. Under museumsbesøget skal eleverne både arbejde selvstændigt og indgå i dialog med museets kunstformidler. 
Inden besøget skal eleverne løse fem opgaver som forberedelse til besøget. 
Efter besøget arbejder eleverne videre med emnet. 
Forløbet afsluttes med at både elever og lærere evaluerer forløbet
INTROOPGAVE
Inden museumsbesøget løser eleverne fem opgaver, der forbereder dem på besøget.
Opgaverne tager bl.a. udgangspunkt i maleriet ’Rumlige figurer’ af Albert Mertz og et Anna Thommesen tæppe  
Se opgaverne og billederne her. 
Opgaven kan downloades og printes
MUSEUMSBESØGET
Museumsbesøget starter med, at eleverne sammen med museets kunstformidler gennemgår 2 af museets billeder mhp. polygoner.  
Derefter skal eleverne arbejde med andre af museets billeder mhp at finde og udregne arealet af polygoner. 
Til sidst skal eleverne forberede det arbejde, de skal lave hjemme på skolen. 
Se opgaven til museumsbesøget her 
Opgaven kan downloades og printes
EFTER MUSEUMSBESØGET
Efter besøget på museet afsluttes forløbet med at eleverne arbejder videre med arealer af polygoner. 
Forslag til det videre arbejde kan findes her
 
Dette forløb kan med fordel kombineres med et forløb om ’Det gyldne snit’, som du kan finde her. 
 
EVALUERING
Som afslutning på besøget beder vi om, at eleverne evaluerer forløbet på evalueringsskemaet. I må meget gerne sende børnenes evalueringer til museets kunstformidler på ph@holstebrokunstmuseum.dk
Elevernes evalueringsskemaet kan I finde her, hvor I også kan downloade og printe det.
Vi beder også om at læreren evaluerer forløbet på evalueringsskemaet og sender det til ph@holstebrokunstmuseum.dk   
Lærerens evalueringsskema kan I finde her, hvor I også kan downloade og printe det. 
 
BESTILLING AF FORLØBET
Forløbet kan bestilles ved henvendelse til kunstformidler Peter Haarby på museets telefon 9742 4518 eller på ph@holstebrokunstmuseum.dk
Det koster 300 kr. at booke besøget på Holstebro Kunstmuseum. 

Undervisningsforløbet er udarbejdet i samarbejde med Karsten Lund, Nr. Felding skole og 6 klasse.   
 
God fornøjelse
Peter Haarby
Kunstformidler Holstebro Kunstmuseum.