Åbningstider

1. juli - 31. august  
Tirsdag-fredag kl. 11-17
Weekend kl. 11-17
Mandag      lukket

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Det gyldne snit - matematik

- et undervisningsforløb til mellemtrimmet

Det gyldne snit – eller det gyldne forhold – er et matematisk begreb, der handler om forholdet mellem to linjestykker. Emnet omfatter også de såkaldte fibonacci-tal. 
 
Man kan finde gyldne forhold både i naturen, i arkitekturen og i billedkunsten. I billedkunsten bruger man særligt gyldne forhold, når man analyserer billeders komposition – altså, hvordan billedets enkelte elementer er placeret i forhold til hinanden, og hvad det betyder for billedets fortælling. 
 
Holstebro Kunstmuseum har lavet et undervisningsforløb om ’Det gyldne snit’ til mellemtrinnet med udgangspunkt i værker fra museets samling. 
 
FORMÅL 
Dette undervisningsforløb handler om ’Det gyldne snit’, og kan anvendes i fagene billedkunst og matematik på mellemtrinnet. Det kan også indgå i det forløb om Billedanalyse – som kan ses her – som museet har lavet. 
Det har til formål, at
- At eleverne lærer de matematiske principper bag det gyldne snit at kende. 
- At eleverne lærer om det gyldne snit ved at undersøge billedkunst. 
- At eleverne lærer at finde eksempler på det gyldne snit i deres omgivelser og hverdag.
- Ar eleverne lærer at analysere billedkunst vha. 'Det gyldne snit'.     
 
FORLØB 
Undervisningsforløbet er bygget op omkring et besøg på Holstebro Kunstmuseum, hvor eleverne skal undersøge om museet billeder er bygget op med udgangspunkt i ’Det gyldne snit’. Under museumsbesøget skal eleverne både arbejde selvstændigt og indgå i dialog med museets kunstformidler. 
Inden besøget skal eleverne løse tre opgaver som forberedelse til besøget. 
Efter besøget arbejder eleverne videre med emnet. 
Forløbet afsluttes med at både elever og lærere evaluerer forløbet
INTROOPGAVE
Inden museumsbesøget løser eleverne tre opgaver, der forbereder dem på besøget.
Opgaverne tager bl.a. udgangspunkt i maleriet ’Kvinde ved Spejl’ af Olivia Holm-Møller.   
Se opgaverne og billederne her. 
Opgaven kan downloades og printes
MUSEUMSBESØGET
Museumsbesøget starter med, at eleverne sammen med museets kunstformidler gennemgår Olivia Holm-Møllers ’Kvinde ved spejl’, med udgangspunkt i den opgave eleverne har løst inden museumsbesøget. 
Derefter skal eleverne arbejde gennemgå andre af museets billeder mhp ’Det gyldne snit’. 
Til sidst skal eleverne forberede det arbejde, de skal lave hjemme på skolen. 
Se opgaven til museumsbesøget her
Opgaven kan downloades og printes
EFTER MUSEUMSBESØGET
Efter besøget på museet afsluttes forløbet med at eleverne bruger 'Det gyldne snit' til at analysere det billede, de valgte under museumsbesøget.   
Se en nærmere beskrivelsen af forløbet her
Beskrivelsen kan downloades og printes
YDERLIGERE LÆSNING 
Du kan få mere at vide om ’Det gyldne snit’ som matematisk princip ved at læse en lille tekst vi har lavet om det gyldne snit – du kan finde teksten her
Vi har også lavet en lille tekst, der fortæller om hvorfor ’Det gyldne snit’ fascinerer mennesket - den kan du læse her. 
 
BOOKING
Undervisningsforløbet kan bookes ved henvendelse til Holstebro Kunstmuseum via: info@holstebrokunstmuseum.dk eller på telefon: +45 9742 4518. Forløbet koster 500 kr. incl. moms.  
 
EVALUERING
Som afslutning på besøget beder vi om, at I laver en evaluering af forløbet. Hvis der er muligt, vil vi meget gerne, at I sender børnenes evalueringer til museet via info@holstebrokunstmuseum.dk
Elevernes evalueringsskema kan I finde her
Læreren må også meget gerne sende et par linjer om hvordan hun/han har oplevet forløbet. 
Lærerens evalueringsskema kan I finde her
Evalueringsskemaet kan downloades og printes.