Åbningstider

1. oktober - 31. marts  
Tirsdag-fredag kl. 12-16
Weekend/helligdag kl. 11-17
Mandag (ikke uge 7, 13, 42)     lukket
Jul og Nytår (+ visse dage)     lukket

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Det gyldne snit

 
Det gyldne snit – eller det gyldne forhold – er et matematisk begreb, der handler om forholdet mellem to linjestykker. Emnet omfatter også de såkaldte fibonacci-tal. 
 
Man kan finde gyldne forhold både i naturen, i arkitekturen og i billedkunsten. I billedkunsten bruger man særligt gyldne forhold, når man analyserer billeders komposition – altså, hvordan billedets enkelte elementer er placeret i forhold til hinanden, og hvad det betyder for billedets fortælling. 
 
Det gyldne snit er gyldent, fordi det opfattes som et særligt harmonisk eller smukt forhold. Både smukt i æstetisk betydning. Men også fordi det matematisk er fascinerende og dukker op mange forskellige steder i naturen – f.eks. den måde bladene i en rose sidder på, den måde spiralerne i en solsikkes frøstand er ordnet på, i snoningen af havsnegles sneglehuse og i forbindelse med kaninavl. Men også i kunsten benyttes det gyldne forhold flittigt - f.eks. i digte af Inger Christensen, i moderne kompositionsmusik hvor komponister som Bela Bartok og Per Nørgaard har benyttet sig af det og i både ældre og nyere billedkunst.   
 
Det gyldne forhold har været kendt siden oldtiden. Legenden fortæller at den græske filosof Eudoxos i antikken vandrede rundt med en træstav og bad et tilfældigt antal mennesker om at markere netop det sted på staven, hvor de ville finde den skønneste opdeling af staven i 2 stykker. Ifølge legenden markerede langt størstedelen ikke stokkens midtpunkt, men netop det gyldne snit.
 
Matematikeren Euklid var den første til at beskrive det gyldne forhold matematisk omkring 300 f.v.t. I middelalderen opdagede den italienske matematiker Leonardo Fibonacci (ca. 1175-1225) en sammenhæng mellem en særlig talrække – Fibonaccitallene – og det gyldne snit. 
 
Måske det gyldne snit fascinerer os, fordi det optræder i så mange forhold, at man kunne få den tanke, at der er en indre sammenhæng mellem alt i verden. At alt er styret af matematikken – at matematikken er et guddommeligt princip. 
 
I dette undervisningsforløb lærer eleverne om Det gyldne snit ved at undersøge en række malerier fra Holstebro Kunstmuseums samling. 
 
Undervisningsforløbet et bygget op med et introduktionsforløb til emnet, med tre opgaver, som eleverne løser inden museumsbesøget, et museumsbesøg, hvori både indgår fællesopgaver og opgaver, som eleverne løser i grupper og et forløb hvor eleverne løser to opgaver efter at de er kommet hjem fra museet.   
 
Undervisningsmaterialet kan bruges i forbindelse med forløbet om Billedanalyse – eller kan bruges selvstændigt i forbindelse med et undervisningsforløb i matematik. 
 
Undervisningsforløbet kan bookes ved henvendelse til kunstformidler Peter Haarby på ph@holstebrokunstmuseum.dk eller på telefon 9742 4518. Forløbet koster 300 kr. 
 
Forløbet er bygget op med en forberedelsesfase på skolen med 3 opgaver som eleverne skal løse som optakt til museumsbesøget. 
 
Omdrejningspunktet for museumsbesøget er museets samling af dansk kunst. Under museumsbesøget skal eleverne både arbejde selvstændigt og indgå i dialog med museets kunstformidler. 
 
Efter museumsbesøget perspektiveres forløbet med yderligere opgaver.
 
Det skal understreges, at de emner, der foreslås at man kan bruge efter museumsbesøget er ideer, som læreren kan arbejde videre med og tilpasse til den enkelte klasse. 
 
INTROOPGAVE
Start med at læse introduktionen til Det Gyldne Snit her
 
Opgave 1: 
 
Find 4 forskellige rektangulære ting – det kan være din matematikbog, din mobiltelefon, din taske, en dør, et vindue el.lign – mål dem op, og beregn de gyldne snit. 
Er der noget der, hvor de gyldne snit deler tingen? 
 
Det Gyldne snit kan man finde i mange billeder. 
Det er ét af mange kompositionsprincipper, som kunstnere benytter sig af mere eller mindre bevidst.  
 
Opgave 2: 
Olivia Holm-Møllers maleri ’Kvinde ved spejl’ er malet i 1930’erne. 
Det måler 120 x 125 cm. (Mål er højde x bredde).  
Se billedet her
 
Mål billedet op, og indsæt de 4 linjer, der markerer de gyldne snit. 
Hvordan deler de 4 gyldne snit billedet op?
Hvilke billedelementer er der i de fire skæringspunkter – og i de forskellige felter, der dannes af de streger, der markerer det gyldne snit?
Betyder opdelingen i det gyldne snit noget for billedets komposition?  
 
Tjek om jeres opdelinger er rigtige her
 
Det gyldne snit er kun ét af mange kompositionsprincipper.
F.eks. kan man opdele et billede symmetrisk – dvs. at billedet er delt i to lige store halvdele og at enten billedets lodrette eller vandrette midterlinje er markeret. 
Trekantkomposition er også et meget brugt kompositionsprincip – ofte kombineret med en symmetrisk komposition. 
Ofte spiller også diagonaler – altså de skrå linjer fra hjørne til hjørne – en vigtig rolle i malerier.   
 
Opgave 3
Prøv at tegne linjerne fra det gyldne snit, diagonaler og midterlinjer ind i den italienske maler Sandro Botticelli’s (1445-1510) billede af Bebudelsen (1489). 
Billedet måler 150x156 cm. 
 
Se billedet her
 
 
Hvilke elementer befinder sig i de forskellige billedrum og i skæringspunkterne mellem de forskellige linjer.  
Linjerne i gulvet går alle ind i billedet – prøv at forlænge dem og se hvor de skærer hinanden. 
 
MUSEUMSBESØGET
Husk Lommeregner, lineal og blyant, samt løsningen på jeres opgave om Olivia Holm-Møller og Sandro Botticelli. 
 
Opgave 1
Vi starter museumsbesøget med, at I sammen med kunstformidleren gennemgår Olivia Holm-Møllers maleri Kvinde ved spejl. 
 
Opgave 2
Derefter gennemgår vi et billede fra museets samling, som I ikke har set før. Vi måler i fællesskab billedet op, og udregner det gyldne snit, og snakker om og hvordan det gyldne snit har betydning for billedets komposition og fortælling. 
 
Opgave 3
Herefter skal I deles op i grupper på 2-3 stk. – det vil være smart, hvis I allerede hjemme fra har lavet grupperne. 
Grupperne skal nu gå rundt på museet og finde billeder, hvor I mener, der er gyldne snit.  
 
Derefter gennemgår vi de billeder, som I har fundet på rundgangen.  
 
Opgave 4
Som afslutning på besøget skal I vælge et billede fra museets samling, hvor der er et gyldent snit. 
I skal fotografere det, og sammen med kunstformidleren måle det op (I må ikke selv måle billedet op). 
Billede skal I arbejde med, når I kommer tilbage på skolen.   
 
EFTER MUSEUMSBESØGET
Opgave 1
I skal analysere det billede I valgte på museet. 
Udskriv billedet, og tegn det gyldne snits linjer på billedet. 
Beskriv hvordan kunstneren har brugt det gyldne snit i forbindelse med kompositionen af billedet. 
I skal også undersøge, om kunstneren har bruge andre kompositionsprincipper – symmetrisk komposition, diagonaler, trekantskomposition mm. 
 
Opgave 2
Som afslutning på forløbet skal I gå på jagt i jeres omgivelser og se, om I kan finde det gyldne snit – f.eks. i bygningskonstruktioner, forsider af bøger, vareemballager, ugeblade, billeder i aviser mm. 
 
EVALUERING
 
Som afslutning på besøget beder vi om, at I laver en evaluering af forløbet. Hvis der er muligt, vil vi meget gerne, at I sender børnenes evalueringer til museets kunstformidler på   ph@holstebrokunstmuseum.dk
 
Elevernes evalueringsskema kan I finde her
 
Læreren må også meget gerne sende et par linjer om hvordan hun/han har oplevet forløbet. 
 
Lærerens evalueringsskema kan I finde her
Evalueringsskemaet kan downloades og printes
 
 
God Førnøjelse