Åbningstider

1. oktober - 31. marts  
Tirsdag-fredag kl. 12-16
Weekend/helligdag kl. 11-17
Mandag (ikke uge 7, 42)     lukket
Jul og Nytår (+ visse dage)     lukket

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Henry Heerup for 3.-5. klasse


Sara 3. klasse på Balletskolen i HolstebroDette inspirationsmateriale, der tager udgangspunkt i Henry Heerups liv og kunst, er tænkt til brug på Folkeskolens mellemtrin. 

Formål
Inspirationsmaterialet har til formål, at give lærere ideer til og materialer til undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i Henry Heerups liv og kunst. 
Undervisningen med udgangspunkt dette materiale kan opfylde flere af de fælles mål i faget billedkunst bl.a. at
- eleverne lærer at udtrykke sig plant og rumligt og lærer at anvende forskellige teknikker og metoder
- eleverne lærer at vælge form, metode og materialer i forhold til indhold
- eleverne arbejder med flere aspekter af kunst
- eleverne eksperimenterer med billeder og kunstnerisk kreative metoder

Eleverne lærer desuden at samtale om og iagttage, beskrive, fortolke og vurdere billededer, og at genkende forskellige billedkategorier og -genrer.

Endelig tilegner eleverne sig viden om at kommunikere ideer og betydninger i visuelle udtryk. Derved udvikler de deres visuelle kompetencer.

Tværfaglighed
Forløbet indeholder elementer fra faget billedkunst, idet børnene både skal tegne og skabe deres egne skrammelskulpturer og fra dansk, idet børnene både skal læse og skrive egne tekster. Desuden kan kristendomskundskab og religion samt musik inddrages i forløbet.

Forslag til emner
1. Herups liv og familie
 
Inspirationsmaterialet om Henry Heerup er udarbejdet i samarbejde med lærerne Karen Busk Sørensen og Ida Frost-Thorsen og 3 klasse på Balletskolen i Holstebro.

Litteratur og materialer om Henry Heerup
Der findes en masse litteratur om Henry Heerup.
Du kan finde en liste her