Åbningstider

1. oktober - 31. marts  
Tirsdag-fredag kl. 12-16
Weekend/helligdag kl. 11-17
Mandag (ikke uge 7, 42)     lukket
Jul og Nytår (+ visse dage)     lukket

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Heerups liv og familie
Joanna 3. klasse på Balletskolen i Holstebro


I et undervisningsforløb om Heerup, vil det være oplagt, at tage udgangspunkt i Henry Heerups liv og familie. Mange af Heerups billeder tager udgangspunkt i hans liv, og ofte bruger han sig selv, sine børn eller sin mor som motiver i billederne. Emnet er også spændende, fordi eleverne kan spejle deres eget liv i Heerups liv. 
 

Forløbet kan indledes med at man individuelt eller i fællesskab læser følgende tekst om Heerup og hans liv.

Tekst om Heerups liv og familie, kan man finde her

Denne tekst kan suppleres af flg. tekster: 
En tekst om Heerups have, der kan findes her
En tekst om Heerups cykel, der kan findes her

Endelig kan man finde en egnetlig biografi med oplysninger om Heerups liv her

Når man har læst teksterne kan man stille eleverne én eller flere af følgende opgaver: 

Årstalsmusetrappe

Find de årstal i Henry Heerups liv, hvor du synes der skete noget vigtigt.
Skriv årstallene ned i rigtig rækkefølge under hinanden på et ark papir, og skriv så ned hvad der skete i det år.
Når du er færdig skal papiret kunne foldes som en musetrappe, så man på hver fold kan læse et årstal, og hvad der skete det år.

Bog om Henry Heerups liv
Find de steder i Heerups liv, som du synes er spændende, og skriv derefter en historie om Heerups liv. 
Du skal skrive på små stykker papir, der samles til en lille bog, når du er færdig.
Du skal lave en forside, og kan tegne små illustrationer til teksten. 
Lav en kuvert eller et omslag til bogen. 

Skriv et brev til Henry
Skriv et brev til Henry Heerup, hvor du stiller ham spørgsmål om hans liv og kunst.
Skriv selv svarene - eller få en af dine kammerater til at skrive svaret.
Lav en kuvert ud af genbrugspapir som du kan lægge brevene i.

Alle teksterne kan, sammen med tegninger og andre ting, eleverne laver om Henry Heerup samles på en planche, som kan hænge på klassens opslagstavle. 
Se eksempler på hvordan 3. klasse på Balletskolen i Holstebro har gjort det her. 

Tilbage