Åbningstider

1. juli - 31. august  
Tirsdag-fredag kl. 11-17
Weekend kl. 11-17
Mandag      lukket

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Masker - billedkunst

et undervisningsforløb til faget billedkunst i 5. klasse
Masken kender vi fra de traditionelle kulturer i bl.a. Afrika og Asien, hvor de havde en vigtig rolle i religionen og kulten. Masken indtager også en vigtig rolle i Vesteuropæisk kunst og kultur – fra Antikken og til i dag. 

Masken bruges også som begreb i psykologien, når man skal forstå begrebet identitet. Masken kan både bruges til at skjule identitet, til at skabe en ny identitet og til at skabe et gruppetilhørsforhold, f.eks. blandt de danske roligans, der maler sig med røde og hvide farver i ansigtet. 
 
Vi kender også masken fra rockmusikken, film, cirkus og teater. Endelig behøves masker heller ikke nødvendigvis at være fysiske genstande man bærer. Ansigtsmaling, make-up, tatoveringer, frisurer, piercinger og lignende kan have samme funktion som masker.
 
Masken har altså både en historie og mange betydninger. At bruge masken i undervisningen kan give børn indsigt i og forståelse for deres omverden, og give dem selvindsigt.
 
Holstebro Kunstmuseum har lavet et undervisningsforløb om masker til faget billedkunst på mellemtrinnet.  

FORMÅL
Dette undervisningsforløb handler om masken i billedkunsten 
Det har til formål 
- at eleverne lærer om masken og den rolle i traditionelle ikke-vestlige kulturer
- at eleverne lærer om maskens rolle som motiv i vestlig og dansk billedkunst
- at eleverne lærer om masken og dens rolle som identitetsbærer og -skjuler i vestlig kultur
- at eleverne lærer om masken og abstraktion
 
FÆLLESMÅL
Forløbet er lavet med udgangspunkt i fællesmål for faget billedkunst i 5 klasse
Se fællesmål her.
 
FORLØB
Undervisningsforløbet er bygget op omkring et besøg på Holstebro Kunstmuseum, hvor museets samling af afrikanske masker og billedkunst, der har masken som motiv, står i centrum. Under museumsbesøget skal eleverne både arbejde selvstændigt og indgå i dialog med museets kunstformidler. 
Inden besøget skal eleverne løse tre opgaver som forberedelse til besøget. 
Efter besøget arbejder eleverne videre med emnet. 
Forløbet afsluttes med at både elever og lærere evaluerer forløbet.   
Introopgave 
Inden museumsbesøget løser eleverne tre opgaver, der forbereder dem på besøget.
De skal tale sammen om hvad de forstår ved begrebet maske. 
Derefter skal de med udgangspunkt i en tekst og to billedserier komme nærmere til en bestemmelse af, hvad en maske er. 
Se opgaverne, tekst og billedserierne her
Opgaven kan downloades og printes 
Museumsbesøget
Museumsbesøget starter med, at eleverne i grupper løser en opgave, hvor de skal finde de kunstværker på museet, hvor de tror en maske har været inspiration til kunstværket.
Derefter samles eleverne med museets kunstformidler, og de samtaler om, de kunstværker eleverne har fundet. 
Desuden ser kunstformidlerne og eleverne sammen på nogle af de 'rigtigt' masker, der findes på museet. 
Se opgaven til museumsbesøget her
Opgaven kan downloades og printes
Efter Museumsbesøget
Efter besøget på museet skal eleverne først kigge på billedkunst lavet af andre kunstnere, der har brugt masken som inspiration til deres arbejde.  
Derefter skal eleverne lave deres egen maske – enten male en maske, eller fremstille en maske af genbrugsmaterialer, ler eller andre rumlige materialer. 
Endelig skal man lave en udstilling med de maskebilleder eller maskeskulpturer man har lavet. 
Se en nærmere beskrivelsen af forløbet her
Beskrivelsen kan downloades og printes
Yderligere læsning 
Vil du vide mere om masker, har vi lavet en tekst, som du kan læse ved at klikke her
Vil du vide mere om hvordan billedkunstnere har brugt masken, kan du klikke her
 
BOOKING
Undervisningsforløbet kan bookes ved henvendelse til Holstebro Kunstmuseum via: info@holstebrokunstmuseum.dk eller på telefon: +45 9742 4518. Forløbet koster 500 kr. incl. moms. 
 
EVALUERING 
Som afslutning på besøget beder vi om, at eleverne evaluerer forløbet på evalueringsskemaet.
Hvis der er muligt, vil vi meget gerne, at I sender børnenes evalueringer til museet via info@holstebrokunstmuseum.dk
Elevernes evalueringsskemaet kan I finde her
Evalueringsskemaet kan downloades og printes
Vi beder også om at læreren evaluerer forløbet på evalueringsskemaet og sender det til info@holstebrokunstmuseum.dk   
Lærerens evalueringsskema kan I finde her
Evalueringsskemaet kan downloades og printes.