Åbningstider

1. juli - 31. august  
Tirsdag-fredag kl. 11-17
Weekend kl. 11-17
Mandag      lukket

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Normer og idealer - seksualundervisning

- et undervisningsforløb til seksualundervisningen på Mellemtrinnet 

Spørgsmål om venskab, familieliv, krop, pubertet, følelser og forelskelse står i kø hos børn og unge. 
Holstebro Kommunes læseplan for seksualundervisning skaber rammerne og fællesskabet omkring undervisningen i disse vigtig spørgsmål. 
Og bruger kunsten i undervisningen
 
Holstebro Kunstmuseum lavet et undervisningsforløb om normer og idealer til mellemtrinnet, er understøtter dette formål. 
Vi håber, at det kan give en anden ramme for samtalen om køn, krop, seksualitet og familie. 
Og dermed giver anledning til en anderledes samtale om emnet end i den traditionelle seksualundervisning. 

FORMÅL
Dette undervisningsforløb handler om kropsnormer og idealer. Og om hvordan synet på kroppen har ændret sig gennem historien. Det illustreres gennem skulptur og maleri fra kunsthistorien.  
Det har til formål 
- at eleverne lærer, at idealerne for hvordan kroppen ser ud, har ændret sig gennem tiden
- at eleverne lærer. hvordan forskellige tiders syn på hvordan kroppen har skullet se ud, viser sig i kunsten
- at eleverne lærer, hvordan kunstnerne gennem tiden har skildret mennesket og dets krop
- at eleverne bliver opmærksomme på, at kropsidealer er afhængige af samtidens syn på mennesket, og at det ændrer sig
- at eleverne lærer at forholde sig kritisk til samtidens kropsidealer
- at eleverne lærer at bruge billedkunsten som informationskilde til viden om hvordan man til forskellige tider har set på mennesket
 
FÆLLES MÅL  
Forløbet er lavet med udgangspunkt i Holstebro Kommunes læseplan for seksualvejledning for mellemtrinnet 
Find Fælles Mål her
 
FORLØB
Undervisningsforløbet er bygget op omkring et besøg på Holstebro Kunstmuseum.
Inden besøget skal eleverne løse fire opgaver som forberedelse til besøget. 
Og efter besøget arbejder eleverne videre med emnet. 
Forløbet afsluttes med at både elever og lærer evaluerer forløbet. 
Tidsforbrug
Man skal regne med, at man skal bruge 2-3 lektioner på forberedelsen, 3 lektioner på museumsbesøget og 2-3 lektioner på at runde forløbet af. 
Introopgave
Inden besøget skal eleverne løse fire opgaver, der skal forberede dem på museumsbesøget. 
Opgaverne tager udgangspunkt i Astrid Noacks skulptur 'Stående Kvinde' og Poul Holm-Olsens skulptur 'Stående Mand'.
Opgaverne og billederne kan I finde her, hvor de også kan downloades og printes.
Museumsbesøget 
Museumsbesøget starter med, at eleverne sammen med kunstformidleren gennemgår de opgaver I har løst på skolen.
Derefter viser kunstformidleren nogle billeder, der viser, hvordan kunstnerne gennem tiden har skildret menneskekroppen.
Til sidst skal eleverne løse en opgave.
Opgaven kan I finde her, hvor den også kan downloades og printes 
Efter museumsbesøget  
Hvis I har mulighed for det, kan I – enten på vejen hjem fra museet, eller en anden dag – gå forbi Bjørn Nørgaards skulptur ’Borgerne fra Holstebro’, der står på Nørreport i Holstebro. Skulpturen viser 12 mennesker fra Holstebro. I kan evt. tage fotos af skulpturen med jeres mobiltelefoner. 
I kan også se fotos af skulpturen her - billede 1, billede 2 og billede 3
Som afslutning på forløbet skal eleverne løse tre opgaver.
Opgaverne kan ses her, hvor de også kan downloades og printes. 

BOOKING
Undervisningsforløbet kan bookes ved henvendelse til Holstebro Kunstmuseum via: info@holstebrokunstmuseum.dk eller på telefon: +45 9742 4518. Forløbet koster 500 kr. incl. moms.  
 
EVALUERING
Som afslutning på besøget beder vi om, at eleverne evaluerer forløbet på evalueringsskemaet. Hvis der er muligt, vil vi meget gerne, at I sender børnenes evalueringer til museet via info@holstebrokunstmuseum.dk
Elevernes evalueringsskemaet kan I finde her
Evalueringsskemaet kan downloades og printes
Vi beder også om at læreren evaluerer forløbet på evalueringsskemaet og sender det til info@holstebrokunstmuseum.dk   
Lærerens evalueringsskema kan I finde her
Evalueringsskemaet kan downloades og printes.