Åbningstider

1. juli - 31. august  
Tirsdag-fredag kl. 11-17
Weekend kl. 11-17
Mandag      lukket

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Olivia Holm-Møller - dansk

- et undervisningsforløb til faget dansk på mellemtrinnet

Olivia Holm-Møller er en spændende kunstner. Hun blev født i 1875 og levede til 1970 – i næsten 100 år. Hendes billeder er originale og fyldt med farver og energi. Og så var hun kunstner i en mandsdomineret verden, hvor det som kvinde bestemt ikke var let at gøre sig bemærket, og hvor mange kvinder gav op. 
 
Men ikke Olivia Holm-Møller. Hun overlevede blandt andet fordi hun ikke lod sig mærke af hvad andre mente om hendes kunst. Hun koncentrerede sig i stedet om det, der foregik i hendes eget sind, og den verden hun levede i. Og om farverne. De stærke, ekspressive farver, gult og blåt, malt med tempera, der gør farverne særligt stærke og lysende. 
 
Olivia oplevede to verdenskrige, ungdomsoprøret og den første månelanding. Og allerede tidligt – før masseturismen og Jumbojets – rejste hun til de fjerneste afkroge af verden. Og hun malede fantastiske billeder, som vibrerer og brænder – og som vidner om et sind fuld af modsatrettede følelser.  
 
Holstebro Kunstmuseum har lavet et forløb om Olivia Holm-Møller til Dansk på mellemtrinnet med udgangspunkt i Olivia Holm-Møllers malerier. 

FORMÅL
Dette undervisningsforløb handler om Olivia Holm-Møller og hendes billeder. .
Det har til formål 
- At eleverne lærer om farver med udgangspunkt i Olivia Holm-Møllers billeder
- At eleverne tænker efter over, at farver kan udtrykke følelser og stemninger
- At eleverne lærer kunstneren Olivia Holm-Møller og hendes billeder at kende.    
- At eleverne lærer at skrive tekster med udgangspunkt i billedkunst
- Ar eleverne træner deres skrivefærdigheder. 
 
FÆLLES MÅL
Forløbet er lavet med udgangspunkt i fællesmål for faget dansk i 6. klasse.
Se fællesmål her

FORLØB
Undervisningsforløbet er bygget op omkring et besøg på Holstebro Kunstmuseum, hvor museets Olivia Holm-Møller samling, står i centrum. Under museumsbesøget skal eleverne både arbejde selvstændigt og indgå i dialog med museets kunstformidler. 
Inden besøget skal eleverne løse tre opgaver som forberedelse til besøget. 
Efter besøget arbejder eleverne videre med emnet. 
Forløbet afsluttes med at både elever og lærere evaluerer forløbe
INTROOPGAVE
Inden museumsbesøget løser eleverne tre opgaver, der forbereder dem på besøget.
Opgaverne tager udgangspunkt i tre malerier af Olivia Holm-Møller. De skal arbejde med Olivia Holm-Møllers brug af farven, og de temaer, som hun beskæftiger sig med.  
Se opgaverne, tekst og billedserierne her
Opgaven kan downloades og printes 
MUSEUMSBESØGET
Museumsbesøget starter med, at eleverne sammen med museets kunstformidler gennemgår de tre billeder, som de har arbejdet med i introopgaven.
Derefter skal de arbejde med de udstillingens øvrige billeder og med de temaer, som de handler om. 
Til sidst skal eleverne samle materiale - ord og sætninger - som beskriver Olivias billeder. Materialet skal de bruge mår de kommer hjem på skolen og afslutter forløbet. 
Se opgaven til museumsbesøget her
Opgaven kan downloades og printes
EFTER MUSEUMSBESØGET
Efter besøget på museet skal eleverne lave en tekst med udgangspunkt i ét af Olivias billeder, og det materiale, de samlede under museumsbesøget.   
Se en nærmere beskrivelsen af forløbet her
Beskrivelsen kan downloades og printes
YDERLIGERE LÆSNING 
Vil du vide mere om Olivia Holm-Møller, har vi lavet en tekst, som du kan læse ved at klikke her
Vil du se flere billeder af Olivia Holm-Møller, kan du klikke her

BOOKING
Undervisningsforløbet kan bookes ved henvendelse til Holstebro Kunstmuseum via: info@holstebrokunstmuseum.dk eller på telefon: +45 9742 4518. Forløbet koster 500 kr. incl. moms.  
 
EVALUERING
Som afslutning på besøget beder vi om, at både eleverne og læreren evaluerer forløbet. Vi vil meget gerne bede om, at I sender både elevernes evaluering og lærerens evaluering til museet via info@holstebrokunstmuseum.dk
Elevernes Evalueringsskemaet kan I finde her
Evalueringsskemaet kan downloades og printes
Lærerens evalueringsskema kan I finde her
Evalueringsskemaet kan downloades og printes.