Åbningstider

1. oktober - 31. marts  
Tirsdag-fredag kl. 12-16
Weekend/helligdag kl. 11-17
Mandag (ikke uge 7, 13, 42)     lukket
Jul og Nytår (+ visse dage)     lukket

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Olivia Holm-Møller

Olivia Holm-Møller: Selvportræt med palet og hest. ca. 1947
Olivia Holm-Møller er en spændende kunstner. Hun blev født i 1875 og levede næsten 100 år. Hendes billeder er originale og fulde af en utrolig og frygtløs energi, som man ikke ser hos ret mange andre kunstnere. Og så var hun kunstner i en mandsdomineret verden, hvor det som kvinde bestemt ikke var let at gøre sig bemærket, og hvor mange kvinder gav op. 
 
Men ikke Olivia Holm-Møller. Hun overlevede blandt andet fordi hun ikke kerede sig om hvad andre mente om hendes kunst. Hun fokuserede i stedet på det, der foregik i hendes eget sind, og den verden hun levede i. På sin egen maleriske mission, på fortællingerne, synerne og det spirituelle. Og på farverne. De stærke, ekspressive farver, gult og blåt, malt med tempera, der gør farverne særligt lysende, så billederne koloristisk bevæger sig på en knivsæg og det i et storladent billedsprog. 
 
Olivia gennemlevede to verdenskrige, ungdomsoprøret og den første månelanding. Og allerede tidligt – før charterturismen og Jumbo-jets – rejste hun til de fjerneste afkroge af verden. Og hun malede fantastiske billeder, som vibrerer og brænder – og som vidner om et sind fuld af modsatrettede følelser.  
 
Undervisningsforløb
Vi har lavet et undervisningsforløb med afsæt i ophængningen af Olivia Holm-Møllers billeder i museet. Den fokuserer på to af de temaer, som Olivia Holm-Møller beskæftigede sig meget med - det kosmiske som hun udtrykte i en række abstrakte billeder og hvad det vil sige at være sig selv som menneske.     
 
Undervisningsforløbet er bygget op, med en forberedelsesfase, hvor eleverne forbereder sig på skolen. Det anslås til at vare 1-2 lektioner. Derefter følger et besøg på Holstebro Kunstmuseum, der varer ca. 3 timer incl. frokostpause. Forløbet rundes af med en opgave og en evaluering, som eleverne skal løse på skolen efter besøget. Denne sidste fase kan variere i omfang alt efter hvor lang tid man har mulighed for og ønsker at bruge.  
Der er mulighed for at vælge to forskellige forløb i forbindelse med undervisningsforløbet – det ene forløb er rettet mod billedkunstundervisningen og munder ud i et forløb, hvor eleverne med udgangspunkt i Olivias billeder selv skal lave et billede. Det andet forløb er rettet mod dansk-undervisningen, og lægger op til, at man med udgangspunkt i Olivias billeder skriver en tekst enten om – eller med udgangspunkt i – ét af Olivias billeder. Det kan være en beskrivende tekst, men også en litterær tekst, et digt eller et essay. 
 
Læreren skal hjemmefra have bestemt sig for hvilken af de to opgaver klassen skal arbejde videre med efter forløbet. 
 
De to forløb kan kombineres. 
 
Forenklede fælles mål
Undervisningsforløbet er bygget op med udgangspunkt i fagene billedkunst og dansks forenklede fælles mål, og egner sig til elever fra 5.klasse. 
 
BILLEDKUNST
Kompetenceområde efter 5. kl. 
Billedfremstilling
Kompetencemål efter 5. kl. 
Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering. 
Færdigheds- og vidensområde efter 5. kl.  
Maleri og collage
Færdigheds- og videnmål efter 5. kl.  
Eleven kan anvende farvernes virkninger til at skabe en bestemt stemning
Eleven har viden om farvelære. 
 
BILLEDKUNST – VALGFAG
Kompetenceområde
Billedfremstilling
Kompetencemål
Eleven kan formidle egne projekter med visuelle udtryk
Færdigheds- og vidensområde
Billedfremstilling 
Færdigheds- og vidensmål
Eleven kan kommunikere betydning i stillede opgaver med selvvalgte udtryksformer
Eleven har viden om virkemidler inden for billedfremstilling 
 
DANSK
Kompetenceområde
Fremstilling
Kompetencemål - efter 6. kl. 
Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale lyd og billede i formelle situationer
Kompetencemål - efter 9. kl. 
Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation. 
Færdigheds- og vidensmål – efter 6. kl.
Eleven kan udarbejde dramatiske, dokumentariske og interaktive tekster/eleverne har viden om virkemidler i drama og dokumentar i på film, i tv og på nettet
Færdigheds- og vidensmål – efter 9. kl.
Eleven kan fremstille sammenhængende tekster i forskellige genre og stilarter/eleven har viden om varierende udtryksformer målrettet forskellige målgrupper. 
 
Pris og bookning
Undervisningsforløbet skal bookes ved henvendelse til kunstformidler Peter Haarby på tlf. 9742 4518 eller via mail ph@holstbebrokunstmuseum.dk og koster 300 kr. og kan bookes fra starten af sommerferien og frem til udstillingen lukker den 27. september.  
 
Det kan max. bookes 1. klasse ad gangen til besøget. Og max. 1. klasse pr. dag. 
 
Introopgave
Inden museumsbesøget løser eleverne 4.opgaver, der forbereder dem på besøget. 

Se opgaven her
Opgaven kan downloades og printes

Museumsbesøget
Museumsbesøget starter med at eleverne og museets kunstformidler gennemgår den opgave eleverne har lavet på skolen som forberedelse til besøget.

Derefter er der to opgaver, som eleverne skal løse. Begge opgaver evalueres sammen med museets kunstformidler. 

Herefter anbefales det, at der indlægges en spisepause. 

Som afslutning på forløbet skal eleverne forberede sig på den opgave, de skal løse, når de er tilbage på skolen. 

Se opgaven her
Opgaven kan downloades og printes

Efter besøget

Når klassen igen er kommet tilbage på skolen skal eleverne løse enten en billedkunstopgave, eller en dansk opgave, 

Billedkunstopgaven kan findes her
Danskopgaven kan findes her
Opgaven kan downloades og printes

Evaluering

Som afslutning på besøget beder vi om, at både eleverne og læreren evaluerer forløbet. Vi vil mmeget gerne be om, at I sender både elevernes evaluering og lærerens evaluering til museets kunstformidler Peter Haarby på ph@holstebrokunstmuseum.dk

Elevernes Evalueringsskemaet kan I finde her
Evalueringsskemaet kan downloades og printes
 
Lærerens evalueringsskema kan I finde her
Evalueringsskemaet kan downloades og printes

God Førnøjelse