Åbningstider

1. juli - 31. august  
Tirsdag-fredag kl. 11-17
Weekend kl. 11-17
Mandag      lukket

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Symboler - billedkunst

- et undervisningsforløb for Indskolingen - 4 - 6. klasse

Vi møder symboler overalt i vores omgivelser. Symboler handler om de betydninger vi tillægger ting, og bruges både politisk og religiøst samt af det enkelte menneske, til at fortælle om og udtrykke identitet, kultur og tilhørsforhold. Det er vigtigt at vide noget om symboler, hvis man vil vil forstå sin egen og andres kulturer. 
 
Symbolerne er også et vigtigt element i kunsten. Både i billedkunst, litteratur, film mv. indgår symboler som et vigtigt, fortællende og betydningsbærende element.  
 
FORMÅL
Dette undervisningsforløb handler om de symboler, vi møder i vores omgivelser og i billedkunsten. 
Det har til formål
- at eleverne lærer at forklare hvad et symbol er. 
- at eleverne lærer at finde symboler i billeder og i deres omgivelser.
- at eleverne lærer en række centrale symbolers betydning at kende. 
- at eleverne lærer at symboler kan have flere betydninger.
- at eleverne lærer, at symboler kan have forskellig betydning i forskellige kulturer. 
- at eleverne lærer at bruge symboler i forbindelse med billedtolkning. 
- at eleverne lærer at bruge symboler i forbindelse med kommunikation. 
- at eleverne lærer hvad symboler siger om identitet, kultur og tilhørsforhold. 
 
FÆLLES MÅL
Forløbet er lavet med baggrund i faget billedkunsts færdigheds- og vidensmål for 5. klasse.   
Se Fælles Mål for Billedkunst i 5. klasse her
 
FORLØB
Undervisningsforløbet er bygget op omkring et besøg på Holstebro Kunstmuseum.
Inden besøget skal eleverne løse tre opgaver som forberedelse til besøget. 
Efter besøget arbejder eleverne videre med emnet. 
Forløbet afsluttes med at både elever og lærere evaluerer forløbet.      
Tidsforbrug
Man skal regne med, at man skal brug 1-2 lektioner til forberedelse, 3 lektioner på museumsbesøget og 2-3 lektioner på at runde forløbet af. 
Introopgave
Inden museumsbesøget løser eleverne tre opgaver, der forbereder dem på besøget.
Opgaverne tager udgangspunkt i David Bailly's maleri 'Selvportræt med vanitas symboler' fra 1651, 
Opgaven, elevteksten og billedet kan I finde her, hvor I også kan downloade og printe den. 
Museumsbesøget
Museumsbesøget starter med at eleverne og museets kunstformidler gennemgår den opgave eleverne har lavet på skolen som forberedelse til besøget. 
Derefter er der to opgaver, som eleverne skal løse. Begge opgaver evalueres sammen med museets kunstformidler. 
Mellem de to opgaver kan der indlægges en spisepause. 
Opgaven kan I finde her, hvor I også kan downloade og printe den.
Efter besøget
Når eleverne igen er kommet tilbage på skolen skal de løse fire opgaver. 
Opgaverne kan I finde her, hvor I også kan downloade og printe dem.

MATERIALER
Hvis I vil vide mere om symboler, kan I finde en uddybende tekst om emnet her
Hvis I vil vide mere om symboler i billedkunsten, kan I finde en uddybende tekst om emnet her

EVALUERING
Som afslutning på besøget beder vi om, at eleverne evaluerer forløbet på evalueringsskemaet. I må meget gerne sende børnenes evalueringer til museet via info@holstebrokunstmuseum.dk
Elevernes evalueringsskemaet kan I finde her, hvor I også kan downloade og printe det.
Vi beder også om at læreren evaluerer forløbet på evalueringsskemaet og sender det til info@holstebrokunstmuseum.dk  
Lærerens evalueringsskema kan I finde her, hvor I også kan downloade og printe det. 

BESTILLING AF FORLØBET
Forløbet kan bestilles ved henvendelse til Holstebro Kunstmuseum på telefon: +45 9742 4518 eller via: info@holstebrokunstmuseum.dk
Det koster 500 kr. incl. moms at booke besøget på Holstebro Kunstmuseum.