Åbningstider

1. oktober - 31. marts  
Tirsdag-fredag kl. 12-16
Weekend/helligdag kl. 11-17
Mandag (ikke uge 7, 42)     lukket
Jul og Nytår (+ visse dage)     lukket

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Symboler Fælles Mål

Forløbet er lavet med baggrund i faget billedkunsts Fælles Mål for 5 klasse. Forløbet kan også bruges i faget dansk og i tværfaglige projekter, der inddrager ét eller flere af de nævnte fag.

 
FÆLLES MÅL - Billedkunst 5. klasse

Kompetenceområde

Billedanalyse

Kompetencemål

Eleven kan vurdere billeders anvendelse indenfor forskellige kulturer og fagområder.

Færdigheds- og vidensområde:

Billedfunktion

Færdigheds- og vidensmål:

Eleven kan redegøre for billedsymbolers betydning

Eleven har viden om visuelle symbolers betydning

Læringsmål:

Eleven kan forklare hvad et symbol er og finde symboler i billeder og i sine omgivelser. Eleverne kan også forstå en række centrale symbolers betydning og bruge dem i forbindelse med billedtolkning og som udtryksmiddel.