Åbningstider

1. juli - 31. august  
Tirsdag-fredag kl. 11-17
Weekend kl. 11-17
Mandag      lukket

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Symboler Fælles Mål

Forløbet er lavet med baggrund i faget Kristendomskundskabs Fælles Mål for 6. klasse. Forløbet kan også bruges i faget dansk, billedkunst og i tværfaglige projekter, der inddrager ét eller flere af de nævnte fag.

 

FÆLLES MÅL - Kristendomskundskab efter 6. klassetrin
Kompetencerområde
Kristendom
Kompetencemål
Eleven kan forklare, hvad kristendom er, og gengive hovedtræk i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark
Færdigheds- og vidensområde
Kristne udtryk
Færdigheds- og vidensmål
Eleven kan redegøre for betydninger af centrale symboler, ritualer, musik og salmer
Eleven har viden om udlægninger af symboler, ritualer, musik og salmer
Læringsmål

Eleven kan forklare hvad et symbol er, og finde og forstå centrale kristne symbolers betydning og oprindelse.