Åbningstider

1. juli - 31. august  
Tirsdag-fredag kl. 11-17
Weekend kl. 11-17
Mandag      lukket

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Undrekammeret

Ting fortæller historier.
Et undervisningsforløb for mellemtrinnet med udgangspunkt i John Olsens Undrekammer.

Formål
Undervisningsforløbet har til hensigt – med udgangspunkt i John Olsens Undrekammer – at åbne børnenes øjne for, at ting og genstande kan fortælle historier. Forløbet vil også præsentere børnene for begrebet museum, specielt museet som samling og erindringsrum. Endelig har forløbet til hensigt, at præsenterer eleverne for museet som institution.

Ny viden forstås bedre, hvis det bliver knyttet til viden der er kendt i forvejen. Derfor indgår der flere af H.C.Andersens eventyr i undervisningsforløbet. Både fordi de fleste elever kender H.C.Andersens eventyr i forvejen, fordi H.C.Andersen har skrevet mange eventyr, hvor ting gennem deres forfald fortæller historier, og fordi H.C.Andersens eventyr kan formidles i flere forskellige formater – f.eks. både som tekst og film. Forløbet sluttes af at børnene skaber deres eget undrekammer med ting de selv har tilknytning til og laver et eventyr/en fortælling med udgangspunkt i deres egne ting og egen historie.

Tværfaglighed
Forløbet indeholder både elementer fra dansk, idet børnene både skal læse og skrive, og fra billedkunst, idet børnene både skal tegne og skabe deres egne undrekamre.

Tidsforbrug
Emnet har været afprøvet i en emneuge i november 2011 på Rolf Krakeskolen i Holstebro, men kan også splittes op og gennemføres over et længere tidsrum.

Forløb
Dag 1 - Opstart og introduktion til emnet
Dag 2 - Forfaldets skønhed
Dag 3 - Besøg i Undrekammeret
Dag 4 - Forbered udstilling
Dag 5 - Fernisering og evaluering
Evaluering

Undervisningsmaterialet om Undrekammeret til Mellemtrinnet er lavet i samarbejde med Lillian Jepsen på Rolf Krake Skolen i Holstebro.