Åbningstider

1. oktober - 31. marts  
Tirsdag-fredag kl. 12-16
Weekend/helligdag kl. 11-17
Mandag (ikke uge 7, 42)     lukket
Jul og Nytår (+ visse dage)     lukket

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Dag 3. Besøg i Undrekammeret

I dag besøges John Olsens Undrekammer på Holstebro Kunstmuseum, hvor eleverne løser en opgaver, der handler om at udforske og forstå Undrekammeret. 

  Generelt
Eleverne besøger Undrekammeret og trænes i at anvende faglige billedsproglige begreber.

Lektion 1&2
Eleverne slippes løs i Undrekammeret.
I første omgang opdager og undersøger de Undrekammeret og genstandene i Undrekammeret.
Kunstformidler og lærer er med og svarer på elevernes spørgsmål, går i dialog med dem, og henleder deres opmærksomhed på særlige forhold. 

Når eleverne har undersøgt undrekammeret udleveres ét eller flere opgaveark, som eleverne arbejder med individuelt eller i grupper.  

Elevark til kopiering
Find genstande, der begynder med a, b, c osv…….
Find genstande med forskellige karakteristika
Find bestemte genstande


Herefter vælger hver elev vælge en genstand, som de beskriver og fortæller et tidsforløb over.

Når eleverne er færdige med denne øvelse afsluttes besøget med en samtale mellem elever, lærer og kunstformidler om 
- de genstande eleverne har valgt
- hvorfor John Olsen har samlet og udstillet disse genstande
- hvordan han har udvalgt og sat genstandene sammen
- hvorfor man viser disse genstande på et museum
- om kan man udstille hvad som helst på et museum

Lærermateriale til kopiering
Besøg på Holstebro Kunstmuseum

Hjemme på skolen igen
Lektion 3
Forfaldets skønhed
Eleverne læser eller ser en DVD med H.C.Andersens eventyr Grantræet. 

I eventyret Grandtræet fortæller H.C. Andersen et grantræd historie fra det fældes i skove, pyntes til juleaften, ligger og frofalder på loftet til det til sidst brændes. Et forløb fra vugge til grav og er forløb, der handler om forfald. 

Eleverne nu får flg. opgave: 
Tag en genstand, lad det udstille – gerne på en sokkel så det ligner et kunstværk.
Tag et foto af det hver dag over en længere periode.
Udstil fotos og se skønheden i forfaldet

Elevark til kopiering
Forfaldets skønhed

Tilbage