Åbningstider

1. juli - 31. august  
Tirsdag-fredag kl. 11-17
Weekend kl. 11-17
Mandag      lukket

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Symboler

Vi møder symboler overalt i vores omgivelser.
Symboler handler om de betydninger vi tillægger ting.
Vi bruger symboler når vi kommunikerer med andre.
Og de er vigtige, hvis vil vil forstå vores egen og andres kulturer.
Symbolerne er et vigtigt element i billedkusten. 

Hvad er et symbol?
Ordet symbol stammer fra det antikke Grækenland. Dengang hed ordet symbolom eller symballein og betød at kaste sammen eller at sammenholde. 
Når man havde afsluttet en handel, tog man en lille lerplade og brækkede den i to stykker. Den ene fik køberen og den anden fik sælgeren. Når sælgeren - eller hans hjælper - afleverede varen, holdt man de to stykker ler sammen. På den måde kunne køber og sælger identificere hinanden. 

I dag definerer vi et symbol som et tegn, der både har en konkret betydning, og en ekstra betydning, der rækker ud over tingen. 

En billede af en vægt, kan helt konkret betyde en ting til at veje noget med. Men en vægt kan også symbolisere retfærdighed - og derfor bliver de ofte brugt af advokater i deres logo. 
  


Forskellige symboler
Nogle symboler kalder man Ikoniske. Det er når symbolet er et billede af noget, og det får betydning ved at man forbinder symbolet/tegnet med det det forestiller. F.eks. når et firkløver betyder held. Eller en kongekrone betyder noget ophøjet.
Andre symboler kalder man ikke-ikoniske. Det er tegn, der ikke er afbildninger af en genstand. De er abstrakte, som cirklen, pentagrammet, spiralen eller kvadratet. 

Symbolers betydning
Symboler kan hente betydning ved
- at der er sammenhæng mellem det tegnet forestiller og dets symbolindhold – som regel ikoniske symboler f.eks. løven der er symbol for styrke.
- at der er sammenhæng mellem tegnets grafiske fremtræden og dets symbolindhold – som regel ikke-ikoniske symboler f.eks. cirklen der kan symbolisere evighed eller Ying/Yang-tegnet.
- en historisk begivenhed, der har givet tegnet et symbolindhold – f.eks. korset som symbol for Kristendommen.

Et symbol kan have flere betydninger
Symboler kan godt ha rigtigt mange betydninger. Slangen kan således både være symbol på liv og genopstandelse, helbredelse, død og ødelæggelse, fristeren eller satan, det guddommelige, det maskuline, det feminine, falskhed, instinkterne, vogter og livsenergi. 

Et symbol kan ha modsatrettede betydninger
Grisen kan både være symbol på frugtbarhed og velstand - og på fråseri, begær, grådighed og det urene.

Symboler kan betyde noget helt forskelligt afhængig af hvilken kultuyr de optræder i
I vesten betyder hvid renhed og uskyld, mens hvid i østen symboliserer død og sorg.
Og i kristendommen har dragen altid symboliseret det onde, mens dragen i Kina symboliserer det gode og beskyttende. 

Alt kan optræde som symboler - dyr, ting, farver og tal.
Og gamle symboler kan forsvinde og nye kan opstå. 

Mennesket er det eneste dyr, der kan bruge symboler. Det er udtryk for, at mennesket tillægger ting betydning eller indhold. 
Mennesket har brugt symboler de sidste 10 – 20.000 år. De første kender man fra Hulemalerierne (bl.a. hjertet, spiralen).
Symboler opstår og optræder i alle kulturer til alle tider.