Åbningstider

1. juli - 31. august  
Tirsdag-fredag kl. 11-17
Weekend kl. 11-17
Mandag      lukket

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Billedanalyse - dansk

- et undervisningsforløb om at analysere billeder til faget Dansk i Udskolingen. 
 
Billeder udgør en større og større del af vores kommunikation. Vi møder billeder overalt i vores hverdag og omgivelser. Og det er gennem øjnene, at vi får flest informationer om vores omverden. Ofte stoler vi umiddelbart på det, vi ser. Derfor ser vi heller ikke altid lige opmærksomt. 
 
Det er vigtigt at kunne analysere billeder. Det er vigtigt, fordi vi på den måde kan afdække, hvad et billede handler om, og hvordan det fortæller den historie, det vil fortælle. Gennem billedanalysen lærer vi at se opmærksomt, at billedet har flere betydningslag og at opleve hvilke virkemidler kunstnerne benytter sig af. Analysen giver også en større og mere nuanceret oplevelse af og forståelse for billedet.
 
Holstebro Kunstmuseum har lavet et undervisningsforløb om billedkunst til mellemtrinnet, med udgangspunkt i museets samling. 
 
FORMÅL
Dette undervisningsforløb handler om billedanalyse og tager udgangspunkt i Holstebro Kunstmuseums samling. 
Det har til formål at 
- Eleven har viden om hvordan man kan analysere billeder
- Eleven har kendskab til de virkemidler, som kunstnere og andre billedskabere bruger, når de fortæller historier vha. billeder
- At eleven kan analyser både billedkunst og andre billedmedier. 

FÆLLES MÅL
Forløbet er lavet med udgangspunkt i fællesmål for faget dansk efter 9. klasse.
Se fællesmål her
 
FORLØB 
Undervisningsforløbet er bygget op omkring et besøg på Holstebro Kunstmuseum, hvor værker fra museets samling bruges som grundlag for elevernes introduktion til Billedanalyse. Under museumsbesøget skal eleverne både arbejde selvstændigt og indgå i dialog med museets kunstformidler. 
Inden besøget skal eleverne løse to opgaver som forberedelse til besøget. 
Efter besøget arbejder eleverne videre med emnet. 
Forløbet afsluttes med at både elever og lærere evaluerer forløbe
FØR MUSEUMSBESØGET
Inden museumsbesøget løser eleverne 2 opgaver, der forbereder dem på besøget på museet. 
Se opgaven her, hvor I også kan downloade og printe opgaven
MUSEUMSBESØGET 
Museumsbesøget starter med, at eleverne og kunstformidleren gennemgår den opgave eleverne har løst på skolen som forberedelse til besøget. 
Derefter er der en opgave som eleverne skal løse, og som evalueres sammen med museets kunstformidler. 
Som afslutning på besøget skal eleverne på egen hånd analysere et billede i museet. Denne opgave skal danne udgangspunkt for den opgave eleverne skal arbejde videre med på skolen efter museumsbesøget. 
Se opgaverne her, hvor I også kan downloade og printe opgaven
EFTER MUSEUMSBESØGET
Når eleverne er kommet hjem fra museet, skal de løse tre opgaver, der afslutter forløbet. 
Se opgaven her, hvor I også kan downloade og printe opgaven
YDERLIGERE LÆSNING
Forløbet introducerer eleverne til en billedanalysemodel, som vi har udarbejder – se modellen her. 
’Det gyldne snit’ bruges ofte af malere, fotografer m.fl. som et kompositionsprincip. Du han læse om ’Det gyldne snit’ her
Vi har også lavet et undervisningsforløb om 'Det gyldne snit', som I kan finde her.
 
BOOKING
Undervisningsforløbet kan bookes ved henvendelse til Holstebro Kunstmuseum via: info@holstebrokunstmuseum.dk eller på telefon: +45 9742 4518. Forløbet koster 500 kr. incl. moms.  
 
EVALUERING
Som afslutning på besøget beder vi om, at eleverne evaluerer forløbet på evalueringsskemaet.
Hvis der er muligt, vil vi meget gerne, at I sender børnenes evalueringer til museet via info@holstebrokunstmuseum.dk
Elevernes evalueringsskemaet kan I finde her
Evalueringsskemaet kan downloades og printes
Vi beder også om at læreren evaluerer forløbet på evalueringsskemaet og sender det til info@holstebrokunstmuseum.dk   
Lærerens evalueringsskema kan I finde her
Evalueringsskemaet kan downloades og printes.