Åbningstider

1. oktober - 31. marts  
Tirsdag-fredag kl. 12-16
Weekend/helligdag kl. 11-17
Mandag (ikke uge 7, 42)     lukket
Jul og Nytår (+ visse dage)     lukket

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Masker

Masken kender vi fra de traditionelle kulturer i bl.a. Afrika og Asien. Masken indtager også en vigtig rolle i Vesteuropæisk kunst og kultur – fra Antikken og til i dag. 
 
I vesteuropæisk billedkunst blev masken et vigtigt motiv i forbindelse med den moderne kunsts fremkomst i 1910-1930. Kunstnerne lod sig inspirere af maskerne fra Afrika og Asien. I Danmark fik masken en særlig betydning for den generation af kunstnere, der startede deres karrierer i 1930’erne, og som blev grundstammen i COBRA-gruppen.  Men også den moderne dybdepsykologis fremkomst, havde betydning for kunstnernes fascination af masken. 
 
Masken, som psykologisk begreb, er også i vores tid vigtig for forståelsen af vores egen og andres identitet. Masken kan både bruges til at skjule identitet, til at skabe en ny identitet og til at skabe et gruppetilhørsforhold, f.eks. blandt de danske roligans, der maler sig med røde og hvide farver i ansigtet. 
 
Vi kender også masken fra rockmusikken, film, cirkus og teater. Endelig behøves masker heller ikke nødvendigvis at være fysiske genstande man bærer. Ansigtsmaling, make-up, tatoveringer, frisurer, piercinger og lignende kan have samme funktion som masker.
 
Masken har altså både en historie og mange betydninger. At bruge masken i undervisningen kan give børn indsigt i og forståelse for deres omverden, og give dem selvindsigt.
 
Fællesmål
Forløbet er lavet med baggrund i faget Billedkunsts lærings- og vidensmål for 2. og 5. klasse og for faget Dansk’s lærings- og vidensmål for 9. klasse, samt for faget Kristendomskundskabs lærings- og vidensmål for 9. klasse.
Se fællesmålene her
Emnet kan bruges i undervisningen i de enkelte fag – og i tværfaglige projekter.   
 
Bookning 
Undervisningsforløbet kan bookes ved henvendelse til kunstformidler Peter Haarby på ph@holstebrokunstmuseum.dk eller på telefon 9742 4518. Forløbet koster 300 kr. 

Forløbet
Forløbet er bygget op med en forberedelsesfase på skolen med tre opgaver som eleverne skal løse som optakt til museumsbesøget. 
 
Omdrejningspunktet for museumsbesøget er museets samling af traditionelle Afrikanske masker og museets samling af billedkunst og skulptur. Under museumsbesøget skal eleverne både arbejde selvstændigt og indgå i dialog med museets kunstformidler. 
 
Efter museumsbesøget perspektiveres forløbet med yderligere opgaver. Opgaverne er opdelt efter de enkelte fag og klassetrin. Forløbet afsluttes med en evaluering. 
 
Det skal understreges, at de emner, der foreslås at man kan bruge efter museumsbesøget er ideer, som læreren kan arbejde videre med og tilpasse til den enkelte klasse. 
 
Introopgave 
Inden museumsbesøget løser eleverne 3 opgaver, der forbereder dem på besøget.

De skal tale sammen om hvad de forstår ved begrebet maske.
Derefter skal de med udgangspunkt i en tekst og to billedserier komme nærmere til en bestemmelse af, hvad en maske er. 

Se opgaverne, tekst og billedserierne her

Museumsbesøget
Museumsbesøget starter med, at eleverne i grupper løser en opgave, hvor de skal finde de kunstværker på museet, hvor de tror en maske har været udgangspunkt for eller inspiration til kunstværket.

Derefter samles eleverne med museets kunstformidler, og de samtaler om, de kunstværker eleverne har fundet.
Desuden ser kunstformidlerne og eleverne sammen på nogle af de 'rigtigt' masker, der findes på museet.

Som afslutning på besøget kan eleverne evt. tegne eller gøre sig notater om museets værker og masker, til det videre forløb.

Se opgaven til museumsbesøget her
Opgaven kan downloades og printes

Efter museumsbesøget 
 
Efter museumsbesøget, er der flere muligheder for efterbearbejdelse af forløbet afhængig af hvilke fagregi besøget finder sted og hvilket klassetrin eleverne tilhører.

Billedkunst op til 5. klasse: 
Arbejder man med masker i billedkunst skal man starte med at kigge på værker af andre kunstnere, der laver masker.
Det kunne være kunstnere som Picasso, Egill Jacobsen eller Carl-Henning Pedersen.

Derefter skal man male en maske - eller fremstille en maske af genbrugsmaterialer, ler eller andre rumlige materialer.
Endelig kan man lave en udstilling med de maskebilleder eller maskeskulpturer man har lavet. 

Se en nærmere beskrivelsen af forløbet her
Beskrivelsen kan downloades og printes

Dansk op til 9 klasse. 
Vi man bruge masker som et emne i faget dansk, vil det være oplagt, at beskæftige sig med begrebet identitet.

Der kan være flere indgang til emnet, både den måde vi hver især skaber vores egen identitet gennem f.eks. de sociale medier, eller hvordan der skabes identiteter gennem medierne. 

Se en nærmere beskrivelse af emnerne her
Beskrivelsen kan downloades og printes

Kristendomskundskab op til 9. klasse.
Vil man bruge masker som emne i faget kristendomskundskab kan man beskæftige sig med begrebet identitet eller beskæftige sig med, forskellige religioner ritualer.  

Vil man arbejde med emnet identitet og skabelse, skal eleverne diskutere og beskæftige sig med forholdet mellem det, at vi i religionerne er skabt af det Guddommelige, og det forhold at vi i dag - bl.a. i kraft af den centrale betydning massemedier og sociale medier har - i høj grad selv er med til at skabe vores identitet.  

Vil man arbejde med emnet ritualer, kan man som udgangspunkt undersøge traditionel afrikansk religions ritualer - bl.a. hvordan masken indgår i ritualerne. Med dette som udgangspunkt kan eleverne sammenligne andre religioners - og i øvrigt også sækulariserede kulturers - ritualer, og diskuterer, hvor de ligner hinanden og hvor de adskiller sig fra hinanden. 

Se en nærmere beskrivelse af emnerne her
Beskrivelsen kan downloades og printes

Evaluering  
Som afslutning på besøget beder vi om, at eleverne evaluerer forløbet på evalueringsskemaet.
Hvis der er muligt, vil vi meget gerne, at I sender børnenes evalueringer til museets kunstformidler på
 ph@holstebrokunstmuseum.dk

 

Elevernes evalueringsskemaet kan I finde her

Evalueringsskemaet kan downloades og printes
 

Vi beder også om at læreren evaluerer forløbet på evalueringsskemaet og sender det til ph@holstebrokunstmuseum.dk   

Lærerens evalueringsskema kan I finde
 her
Evalueringsskemaet kan downloades og printes
 

God fornøjelse

Peter Haarby

Kunstformidler Holstebro Kunstmuseum.