Åbningstider

1. oktober - 31. marts  
Tirsdag-fredag kl. 12-16
Weekend/helligdag kl. 11-17
Mandag (ikke uge 7, 42)     lukket
Jul og Nytår (+ visse dage)     lukket

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Symboler Fælles Mål

Forløbet er lavet med udgangspunkt i Fælles mål for faget Kristendomskundskabs færdigheds- og vidensmål for 9. klasse.   

Fælles Mål for Kristendom efter 9. klasse
Kompetenceområde
Kristendom
Kompetencemål
Eleven kan forholde sig til hvad Kristendom er og til hovedtræk i kristendommens historie, herunder Folkekirkens betydning i Danmark
Videns- og færdighedområde
Kristne udtryk
Færdigheds- og vidcensmål
Eleven kan reflektere over betydningen af kristne symboler, ritualer, musik og salmer
Eleven har viden om udlægninger af centrale symboler, ritualer, musik og salmer
 
Kompetenceområde
Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser
Kompetencemål 
Eleven kan forholde sig til hovedtanker og problemstillinger i de store verdensreligioner og livsopfattelsers oprindelse, historie og nutidige fremtrædelsesformer
Færdigheds- og vidensområde
Fremtrædelsesformer
Færdigheds- og vidensmål
Eleven kan reflektere over centrale symbolers og ritualers betydning for menneskers liv
Eleven har viden om centrale symbolers og ritualers anvendelse i verdensreligioner og livsopfattelser