Åbningstider

1. oktober - 31. marts  
Tirsdag-fredag kl. 12-16
Weekend/helligdag kl. 11-17
Mandag (ikke uge 7, 13, 42)     lukket
Jul og Nytår (+ visse dage)     lukket

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Symboler Fælles Mål

Forløbet er lavet med udgangspunkt i Fælles mål for faget Dansk's færdigheds- og vidensmål for 9. klasse og faget Kristendomskundskabs færdigheds- og vidensmål for 9. klasse.   

Fælles Mål for Dansk efter 9. klasse
Kompetenceområde
Fortolkning
Kompetencemål
Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster. 
Færdigheds- og vidensområde
Undersøgelse
Færdigheds- og vidensmål
Eleven har viden om genrer, sprog, symbolik, forfatter, værk og fortæller
 
Fælles Mål for Kristendom efter 9. klasse
Kompetenceområde
Kristendom
Kompetencemål
Eleven kan forholde sig til hvad Kristendom er og til hovedtræk i kristendommens historie, herunder Folkekirkens betydning i Danmark
Videns- og færdighedområde
Kristne udtryk
Færdigheds- og vidcensmål
Eleven kan reflektere over betydningen af kristne symboler, ritualer, musik og salmer
Eleven har viden om udlægninger af centrale symboler, ritualer, musik og salmer
 
Kompetenceområde
Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser
Kompetencemål 
Eleven kan forholde sig til hovedtanker og problemstillinger i de store verdensreligioner og livsopfattelsers oprindelse, historie og nutidige fremtrædelsesformer
Færdigheds- og vidensområde
Fremtrædelsesformer
Færdigheds- og vidensmål
Eleven kan reflektere over centrale symbolers og ritualers betydning for menneskers liv
Eleven har viden om centrale symbolers og ritualers anvendelse i verdensreligioner og livsopfattelser