Åbningstider

1. april - 30. juni  
Tirsdag-fredag kl. 12-16
Weekend/helligdag kl. 11-17
Mandag (ikke helligdage)     lukket

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Billedanalyse

Om at kigge på billeder. 

Billeder udgør en større og større del af den måde, vi kommunikerer på. Vi møder billeder overalt i vores hverdag og omgivelser. Og det er gennem øjnene, at vi får flest informationer om vores omverden. Ofte stoler vi umiddelbart på det, vi ser. Derfor ser vi heller ikke altid lige opmærksomt. 
 
De fleste billeder vi oplever i dag er digitale billeder. Det er billeder af vores virkelighed – fotografier, film i medierne, reklamer mv. Det er billeder, som vi umiddelbart tror, er ’sande’, fordi de spejler vores omverden. Vi opfatter dem som objektive eller sandfærdige skildringer af virkeligheden eller begivenheden. Men digitale billeder kan meget let manipuleres. De skal igennem en software, for at vi overhovedet kan se dem. Og det gør det let, at ændre små eller store ting ved hjælp af et billedbehandlingsprogram. Vi kan ikke være sikre på, at de billeder, vi ser, faktisk viser os virkeligheden.  
 
De billeder en kunstner laver manipulerer bevidst virkeligheden. Kunstneren gengiver ikke virkeligheden som den er, men som hun ser den. Billedet er et personligt udsagn – det er subjektivt og ikke objektivt. Kunstneren står ikke til regnskab overfor virkeligheden – men kun overfor den historie hun vil fortælle.  
 
Det er vigtigt at kunne analysere billeder. Det er vigtigt, fordi vi på den måde kan afdække, hvad et billede handler om, og hvordan det fortæller den historie, det vil fortælle. Gennem billedanalysen lærer vi at se opmærksomt, at billedet har flere betydningslag og at opleve hvilke virkemidler kunstnerne benytter sig af. Analysen giver også en større og mere nuanceret oplevelse af og forståelse for billedet.
 
Endelig kan vi – når vi analyserer kunstbilleder – bruge den viden vi får, til også at forstå de virkemidler, som bruges i andre typer af billeder – f.eks. pressebilleder, reklamer mv. – og derigennem forstå, hvordan de fortæller os de historier, de vil fortælle. Og om – og hvordan – billeder evt. manipulerer. 
 
Dette undervisningsforløb vil – med udgangspunkt i malerier i Holstebro Kunstmuseums samling – give eleverne indsigt i billedanalyse, så de bliver bedre til at se billeder, og kunne analyserer de virkemidler kunstnere og andre billedmagere har til rådighed, når de skaber deres værker.    
 
Undervisningsforløbet i billedanalyse er rettet mod faget billedkunst, billedkunst som valgfag, samt faget dansk på mellemtrinnet og i overbygningen.  
 
Forløbet er bygget op med en forberedelsesfase på skolen med 2 opgaver som eleverne skal løse som optakt til museumsbesøget. Det anslås til at vare ca. 2 lektioner. 
 
Derefter følger et besøg på Holstebro Kunstmuseum, der varer ca. 3 timer incl. spisepause. Efter museumsbesøget perspektiveres forløbet, og de ting eleverne har lært, med yderligere opgaver. Forløbet afsluttes med en evaluering.  
 
Fag – Billedkunst efter 5. klasse
Kompetenceområde: Billedanalyse
Kompetencemål: Eleven kan vurdere billeders anvendelse inden for forskellige kultur- og fagområder
Færdigheds- og vidensmål: Billedkomposition
Færdighedsmål: Eleven kan analysere balance og rytme i billeder/ Eleven kan analysere farvens virkning i billeder/ Eleven kan analysere synsvinklens betydning. 
Vidensmål: Eleven har viden om balance og rytme/ Eleven har viden om farvers betydning i en kulturel kontekst/ eleven har viden om fugle-, frø og mormalperspektiv.
Læringsmål: Efter forløbet har eleven en indsigt i hvordan man kan analysere kunstbilleder, og de har kendskab til de virkemidler, som kunstnere og andre billedskabere bruger, når de fortæller historier vha. billeder.    
 
Fag – Billedkunst valgfag
Kompetenceområde: Billedanalyse
Kompetencemål valgfag: Eleverne kan analysere billeder og billeders funktion i forskellige kulturer
Færdigheds- og vidensmål: Billedfunktion
Færdighedsmål: Eleverne kan undersøge samtidskunstens funktion og potentiale i samfundet. 
Vidensmål: Eleverne har viden om billeders visuelle koder og udsagn.
Læringsmål: Efter forløbet har eleven en indsigt i hvordan man kan analysere kunstbilleder, og de har kendskab til de virkemidler, som kunstnere og andre billedskabere bruger, når de fortæller historier vha. billeder.    
 
Fag – Dansk efter 9. klassetrin
Kompetenceområde: Fortolkning
Kompetencemål: Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster. 
Færdigheds- og vidensmål: Fortolkning
Færdighedsmål: Eleven kan foretage flertydige tolkninger 
Vidensmål: Eleven har viden om metoder til fortolkning. 
Læringsmål: Efter forløbet har eleven en indsigt i hvordan man kan analysere kunstbilleder, og de har kendskab til de virkemidler, som kunstnere og andre billedskabere bruger, når de fortæller historier vha. billeder.    
 
Undervisningsforløbet skal bookes ved henvendelse til kunstformidler Peter Haarby på tlf. 9742 4518 eller via mail ph@holstbebrokunstmuseum.dk og koster 300 kr. 
 
Der kan max. bookes 1 klasse ad gangen til besøget. Og max. 1 klasse pr. dag. 
 
FØR MUSEUMSBESØGET
Inden museumsbesøget løser eleverne 2 opgaver, der forbereder dem på besøget på museet. 
 
Se opgaven her
Opgaven kan downloades og printes
 
MUSEUMSBESØGET 
Museumsbesøget starter med, at eleverne og kunstformidleren gennemgår den opgave eleverne har løst på skolen som forberedelse til besøget. 
 
Derefter er der en opgave som eleverne skal løse, og som evalueres sammen med museets kunstformidler. 
 
Herefter anbefales det, at der indlægges en spisepause. 
 
Som afslutning på besøget skal eleverne på egen hånd analysere et billede i museet. Denne opgave skal danne udgangspunkt for den opgave eleverne skal arbejde videre med på skolen efter museumsbesøget. 
 
Se opgaverne her
Opgaverne kan downloades og printes
 
EFTER MUSEUMSBESØGET
Når eleverne er kommet hjem fra museet, skal de løse tre opgaver, der afslutter forløbet. 
 
Se opgaven her
Opgaven kan downloades og printes
 
EVALUERING
Som afslutning på besøget beder vi om, at eleverne evaluerer forløbet på evalueringsskemaet.
Hvis der er muligt, vil vi meget gerne, at I sender børnenes evalueringer til museets kunstformidler på ph@holstebrokunstmuseum.dk
 
Elevernes evalueringsskemaet kan I finde her
Evalueringsskemaet kan downloades og printes
 
Vi beder også om at læreren evaluerer forløbet på evalueringsskemaet og sender det til ph@holstebrokunstmuseum.dk   
 
Lærerens evalueringsskema kan I finde her
Evalueringsskemaet kan downloades og printes
 
God fornøjelse
Peter Haarby
Kunstformidler Holstebro Kunstmuseum.