Åbningstider

1. oktober - 31. marts  
Tirsdag - fredag kl. 12-16
Weekend kl. 11-17
Mandag (ikke helligdage) Lukket
   

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Generalforsamling

10. april 2019 kl. 19:30 Ordinær Generalforsamling

Dagsorden
 
1) Valg af dirigent 
2) Formandens beretning 
3) Aflæggelse af foreningens regnskab 
4) Fastsættelse af kontingenter 
5) Indkomne forslag 
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 8 
7) Valg af bestyrelsessuppleant (hvert år) 
8) Eventuelt 
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling, skal indsendes til foreningens formand senest 8 dage før generalforsamling. 
 
Eventuelt indkomne forslag vil være fremlagt i museet 5 dage før afholdelse af generalforsamlingen. 
Tilbage