Åbningstider


Tir-fre: kl. 12-16

Weekend og helligdage: kl. 11-17

Mandage: lukket
 
Åbent mandag i uge 7 og 42  

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Generalforsamling

12. marts 2008 kl. 19.30 Ordinær generalforsamling

Dagsorden for generalforsamlingen

1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Aflæggelse af foreningens regnskab
4) Fastsættelse af kontingenter
5) Indkomne forslag
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 8
7) Valg af bestyrelsessuppleant (hvert år)
8) Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling, skal indsendes til foreningens formand senest 8 dage før generalforsamling. Indkomne forslag vil være fremlagt i museet 5 dage før afholdelse af gene-ralforsamlingen.

Referat

Tilbage