Åbningstider

1. oktober - 31. marts  
Tirsdag-fredag kl. 12-16
Weekend/helligdag kl. 11-17
Mandag (ikke uge 7, 42)     lukket
Jul og Nytår (+ visse dage)     lukket

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Ekstraordinær generalforsamling 2010 - Referat

Referat af ekstraordinær Generalforsamling i Støtteforeningen for Holstebro Kunstmuseum den 21. april 2010 på Holstebro Kunstmuseum.

ad 1) Folke Kjems valgtes og konstaterede, at den ekstraordinære
generalforsamling var indkaldt efter reglerne, nemlig d. 18.3.10 lagt på
Holstebro Kunstmuseums hjemmeside. ( Meddelelse til medlemmerne
enten ved annoncering eller direkte senest 14 dage før)

ad 2) De fremmødte vedtog enstemmigt bestyrelsens forslag til vedtægter.
Foreningen hedder nu Holstebro Kunstmuseums Venner.
De nye vedtægter lægges på hjemmesiden.

ad 3) evt.
Der var intet.

Lonni Gelsdorf
d. 21.4.10