Åbningstider

1. oktober - 31. marts  
Tirsdag-fredag kl. 12-16
Weekend/helligdag kl. 11-17
Mandag (ikke uge 7, 42)     lukket
Jul og Nytår (+ visse dage)     lukket

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Generalforsamling 2010 - Referat

Referat af Generalforsamlingen i Støtteforeningen for Holstebro Kunstmuseum den 17. marts 2010 kl. 19:30 på Holstebro Kunstmuseum.

Beretning:

Bestyrelsen består af Birgitte Bjerregård, Merete Bohl, Lonni Gelsdorf, Niels Chr. Andersen og Hans Kr. Didriksen. – Birgitte har meddelt bestyrelsen, at hun ønsker at holde som bestyrelsesmedlem, hvilket jeg vil komme tilbage til under valg til bestyrelsen.

Bestyrelsen har igen i år haft fokus på en øgning af medlemstallet. Men vi må konstatere en mindre tilbagegang, således at foreningen pt. har 190 medlemmer. Det er ikke tilfredsstillende og der skal i den kommende tid lægges energi i at sikre en øgning frem mod indvielsen af kunstmuseets udbygning, der forventes færdig til åbning i begyndelsen af februar 2011.

Bestyrelsen nedsatte sidste år en arbejdsgruppe bestående af Merete Bohl, Lonni Gelsdorf og Peter Haarby fra museet. Arbejdsgruppen har barslet med forslag til mange spændende tiltag.

Arbejdsgruppen har peget på, at det er vigtigt at holde sig for øje, at arrangementer skal have museet i centrum så interessen for museet fastholdes og gerne øges. Man må jo konstatere, at museet selv byder på mange aktiviteter hen over året, så hvad kan foreningen supplere med. Arbejdsgruppen har peget på at man i forbindelsen med ombygningen kan holde en foredragsrække om nu afdøde Hanne Kjærholm og hendes arkitektur og om Poul Kjærholms møbler. Møblerne er jo allerede en integreret del af museet i dag. Der kan arrangeres filmaftener om kunst, man kan lade foreningens medlemmer vælge sit yndlingsværk blandt museet værker og begrunde hvorfor lige dette værk, besøge kunstnere i lokalområdet, tilbyde ture til andre kunstmuseer, udbygge Peter Hårbys velbesøgte og populære kunst-rundture i byen til også at omfatte byens arkitektur og meget mere.

Et af arbejdsgruppens forslag har allerede fundet sted, det var besøget på Holstebro Auktioner, hvor ca. 40 medlemmer deltog og fik en rigtig god og inspirerende aften.

Bestyrelsen har sammen med Folke Kjems arbejdet med et forslag til ændring af vedtægterne. Forslaget vil blive forelagt og gennemgået under punktet indkomne forslag. Jeg kan på forhånd sige, at det drejer sig om mindre ændringer.

Støtteforeningen vil gerne udtrykke glæde og tilfredshed med det gode samarbejde foreningen har med museets ansatte med Folke Kjems i spidsen. Det er jo dejligt at komme i et hus som dette, hvor medarbejderne udstråler entusiasme og begejstring i deres daglige virke. Men i bund og grund så har I og vi også meget at glæde os over og værne om.

For 14 dage siden afviklede Holstebro Kommune Danske kulturdage, hvor 120 deltagere fra hele landet forenede sig om en lang række inspirerende foredrag med udgangspunkt i temaet ”Kultur til alle – hvordan”?

En af indlægsholderne var forskningschef ved CEPOS Henrik Christoffersen. Hans indlæg kunne man læse i en kronik i Politiken lørdag den 13. marts. Her skrev han blandt andet:

”I Holstebro møder man kultur af den slags, som alle vil forbinde med kulturpolitik. Et kunstmuseum, som viser ud i den vide verden til de største kunstnere og de fjerneste kulturer. Og meget stærkt med udgangspunkt i kunstnerisk skaben, hvor alle kan være med. Musikskole, kunstneriske uddannelser. Og kunst i byen. Vel at mærke kunst, som afspejler det at være borger i Holstebro, Vestjylland. Mennesket overfor den store natur. At stå en sen aften foran Rådhuset og se op på Lawrence Weiners indskrift på muren, som fortæller om Nordstjernen Polaris. For derefter at se helt op på nattehimlen og stjernernes uendelighed. Det er storhed, og det giver dyb mening lige på det sted. Bjørn Nørgård har forstået det. Respekten for dem, som lever her på dette sted. ”Borgerne i Holstebro” har han betegnet det værk, hvor borgere fra byen i afstøbt form træder frem, og som er centralt placeret i byen. – Og det er lige præcis dem – borgerne i Holstebro – som kan bære magien i dette sted videre. Som afgør, om kultur stadig er noget, som man skaber, snarere end noget man forbruger. – Kunsten er blevet til i kraft af, at der er mennesker, som har skabt uden at være drevet af en begrundelse uden for kunsten selv. Men når først kunsten er skabt, kan den havne i sammenhænge, hvor andre tankesystemer råder”.

Her er det gæst ude fra, der kigger ind på os og glædes over man har taget et ansvar på sig, der sikrer, at man holder fast i vores kultur, vedligeholder den og gør brug af den.

Vi har noget at leve op til og det gør bestyrelsen for støtteforeningen gerne og gerne sammen med jer som medlemmer i en forening, hvor der er god plads til flere.

Tak til mine bestyrelseskolleger for udvist engagement i året der er gået og også i år en speciel tak til Lonni for din rettidige omhu.

Hans Kr. Didriksen, formand.