Åbningstider

1. oktober - 31. marts  
Tirsdag-fredag kl. 12-16
Weekend/helligdag kl. 11-17
Mandag (ikke uge 7, 42)     lukket
Jul og Nytår (+ visse dage)     lukket

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Generalforsamling 2016 - Referat

GENERALFORSAMLING 2016 - REFERAT
 
Referat af generalforsamling i Venneforeningen for Holstebro Kunstmuseum onsdag d. 30. marts 2016 kl. 19.30 på Holstebro Kunstmuseum.
 
Formanden for Holstebro Kunstmuseums Venneforening Lasse Højland Hansen bød velkommen og foranstaltede valg af dirigent, som blev museumsinspektør Anders Gaadboe Jensen.
Der var i alt et fremmøde på omkring 50 medlemmer til generalforsamlingen.

1) Valg af dirigent:
Anders Gaardboe Jensen valgtes og konstaterede, at formalia var i orden, d.v.s.  generalforsamlingen var lovligt indkaldt med et personligt brev til medlemmerne mindst 14 dage forud for generalforsamlingen. Brevet var dateret d. 11.3.2016. Oplysninger om generalforsamlingen har også ligget på hjemmesiden siden nytår.
Sekretæren i bestyrelsen er referent. 
 
2) Formandens beretning:
Da Hans Kristian Didriksen sluttede som formand ved årsskiftet, og Lasse Højland Hansen tog over fra d. 1.1.2016 var der to formandsberetninger.
Formandsberetning d. 30.3.2016 ved Hans Kristian Didriksen for Holstebro Kunstmuseums Venner.
I år er det 10 år siden, at Venneforeningen blev stiftet. Kunstmuseet skulle have nye vedtægter, og i den forbindelse blev det besluttet, at Venneforeningen skulle repræsenteres i museets bestyrelse med foreningens formand og næstformand.
Formandsskifte
Nu har den første formand udtjent sin værnepligt, og det bliver derfor min sidste beretning. Den bliver endda kun for trekvart år, da bestyrelsen allerede med årsskiftet valgte ny formand for foreningen. Lasse Højland tiltrådte den 1. januar 2016, hvilket betyder, at Lasse kan få to år i den nuværende bestyrelse for kunstmuseet. Tidspunktet for skiftet er helt bevidst. Det bliver godt både for vennerne og museet med nyt ungt blod til at varetage bestyrelsesarbejdet begge steder.
For mit eget vedkommende har det været 10 spændende år i Museets tjeneste. Jeg har været med til at ansætte Folke Kjems som museumsdirektør. Det har jeg aldrig fortrudt. Folke har sammen med sine dygtige og engagerede medarbejdere udviklet museet til et af provinsens mest visionære og er i sit valg af nye kunstnere til egne samlinger helt i top. Tal R, Meese, Peter Linde Busk med flere er i den sammenhæng Folkes fortjeneste.
Udbygning
Den store udbygning af Færchfløjen viser også museets storhed, og man er slet ikke færdig med nye visioner og udbygningsplaner for det samlede museumskompleks, så hvis kommunen ellers har råd til at påtage sig den øgede drift, så vil der inden for få år ske ting og sager. Her er ingen stagnation, her satses på udvikling både af indhold og rammer.
Aktiviteter
Det har været et travlt udstillingsår for museet. Hele ti udstillinger er det blevet til. Specielt to synes jeg gjorde stort indtryk: DET STILLE LIV – ILLUSION & VIRKELIGHED. Med værker af 13 nulevende kunstnere belyste udstillingen stilleleben-genren som en levende tradition, der samtidig rummer store forandringsmuligheder. Den anden, som jeg fandt ud over det almindelige, var OLIVIAS VERDEN, hvor en kunstner, vi har kendt gennem mange års ophold på Jens og Olivia museet, virkelig blev præsenteret på en for de besøgende utrolig fascinerende måde, hvor flere af hendes værker var sat sammen med andre kunstneres værker, som en slags kærlig duel i tema og farvevalg. Det var stort. Man kan roligt tilslutte sig, hvad museet skrev i oplægget til udstillingen: ”40 år efter sin død fascinerer Olivia Holm-Møller stadig vor tids kunstnere, kritikere og publikum”.
Det har været dejligt at se den opbakning, foreningens medlemmer har udvist ved de forskellige ferniseringer. Det har til tider været ganske overvældende.
Foruden udstillingerne har museets tilbud igen været overvældende med hensyn til foredrag og andre alternative arrangementer. 30 af slagsen har der været.
Medlemmer
Med udgangen af 2014 havde foreningen 366 medlemmer, med udgangen af 2015 var medlemstallet 340. Det er den første tilbagegang i foreningens 10-årige historie, så også derfor… nye kræfter må der til.
Tak
Evert Taube skriver i sin sang: ”Så længe skuden kan gå”: SNART KLEMTER KLOKKEN FOR DIG DING – DING – DONG”! Og det gør den så nu for mig i Kunstmuseumssammenhæng.
Tak til skiftende bestyrelsesmedlemmer for et givende samarbejde. Specielt tak til Lonni for mange års parløb. Du har altid været en fantastisk medspiller, og jeg er glad for, at du overtager min post som næstformand i Kunstmuseets bestyrelse.
Tak til Folke og hele medarbejderstaben ved museet for de mange betydningsfulde øjeblikke, I har skabt til glæde for publikum. Men specielt har det været berigende for mig at lære mange af jer at kende og at være ganske tæt på maskinrummet. 
Jeg ønsker det allerbedste for Kunstmuseet i fremtiden. Lad det leve godt og længe.
TAK!
Hans Kristian Didriksen, den 30. 3. 2016 
 
Lasse Højland Hansens beretning
Udstillinger:
Martsudstillingen satte sit præg på dansk kunstliv og gjorde det i godt tredive år. Martsudstillingen er en vigtig grundsten i museets samling. De skilte sig ud i en tid, hvor det gjaldt om at eksperimentere, da de i stedet valgte homogenitet, stabilitet og integritet, "Kvalitet" som det eneste kriterium for kunst. Det var første gang, de blev vist sammen, siden sammenslutningens sidste udstilling blev holdt i 1981. Det var samtidig et samarbejde mellem Fuglsang Kunstmuseum (nu til 16 maj) og Vendsyssel Kunstmuseum (27 maj-28 aug.) Martsudstillingen kom perfekt for mig, da bogen, der kom med udstillingen, har lært mig meget om de kunstnere, der også indgår i museets samling.
Nina Steen Knudsen: en spændende og flot udstilling om Ondskab hængt op i et kronologisk fremadskridende forløb.
Francisco Goya: hvor samtlige 80 akvatintetryk vises for første gang i meget lang tid !
Kommende udstillinger:
7. Juni åbner udstillingen Kunst og fetichisme: det bliver en scenografisk og iscenesat udstilling med værker af både yngre og ældre danske og internationalt anerkendte kunstnere. Igen en udstilling, som har en klar forbindelse til museets permanente samling.
Senere kommer Sophie Hjerl og Ingrid Hvass med udstillingen "væren, værket, verden". Udstillingen vil handle om den kunst og kultur, som kendetegner Holstebro og Holstebroerne (se folder). Den kommer jo i forbindelse med 50 års fejringen af Holstebro som kulturby. Dengang da eksempelvis Giacometti og Odin Teatret kom til byen.
Så har jeg hørt, at 2017 bliver meget spændende, da vi jo er med i fejringen af Århus som europæisk kulturhovedstad og museets 50 års jubilæum, og der derfor kommer en helt fantastisk udstilling !!
Venneforeningen vil i slut november tilbyde en tur til Hamburg, hvor vi blandt andet vil besøge Hamburger Kunsthalle, hvor der er gruppeudstilling  med blandt andre Dali, Ernst, Miro og Magritte + julemarked og byvandring !! Det bliver en supertur, som jeg håber, I vil med på !
Min rolle:
DR. Lakra var startskuddet på mit nu nære forhold til museet og de folk (Folke ) der arbejder her !! Da jeg kom, gik der ikke mange dage, før jeg kunne mærke, at det her syntes jeg var vildt spændende. Også al den kunst, som jeg i første omgang ikke havde værktøjerne til at kunne forstå eller for den sags skyld synes var spændende, blev pludselig åbnet op for mig med hjælp fra de kloge folk på museet. For mig er kunst bedst, når jeg bliver udfordret og i første omgang tænker, at det her forstår jeg slet ikke. Og så arbejder man sig ind på værket.
Da jeg blev spurgt, om jeg ville være med, var første tanke, at det slet ikke var noget for mig. Alt for meget snak om ting, der i mine øjne ikke omhandlede kunsten. Men sådan var det slet ikke !! Så nu vil jeg vide alt om, hvad der får dette fantastiske hus til at løbe rundt !!
Det er en ære at følge Folke, Anders, Peter og Henrik. Jeg lærer nyt hver gang, jeg er forbi. Vi er ikke altid enige om, hvad der er god kunst, men enige om, at kunst er godt.
Jeg er sikker på, at jeg kan bidrage med masser af ideer og input, som kan være en lille hjælp til at gøre dette museum til et endnu ”federe” museum (undskyld udtrykket)
Jens og Olivia museet blev jo som bekendt nedlagt som museumsafdeling og kører nu som Huset for Kunst og Design. Og det har jeg naturligvis heller ikke kunnet holde fingrene fra, da Søren Taaning spurgte, om jeg ville være med. Så der er jeg nu udstillingsansvarlig !! Så HUSK at der Fredag den 1 April ( i overmorgen) er fernisering på en ny udstilling med Jan S. Hansen, eller kom bare forbi og se det nye/gamle hus og få en tår at drikke !!
Selvom Kunstmuseets venner ikke er en del af Huset mere, er der altid gratis adgang.
Som I kan høre, er kunsten blevet en stor del af mit liv, så derfor glæder jeg mig som et lille barn til at komme i gang som formand. 
En stor tak til mine bestyrelseskollegaer for godt samarbejde og tusind tak til Folke og Co. for altid at være en stor inspiration og for at holde gang i dette fantastiske hus og berige os med oplevelser, vi ikke kan få andre steder.
For kort tid siden havde jeg to kunstnere fra København med rundt i huset: Kristoffer Akselbo og Rune Søchting, som sagde, at det var et fantastisk museum med en helt klar retning i samlingen. Jeg kan kun give dem ret, og så bliver man lidt stolt af at komme fra Holstebro.
Lasse Højland Hansen d. 30.3.2016
 
De fremmødte tog applauderende beretningerne til efterretning, og der var ingen kommentarer til dem.
 
3) Aflæggelse af foreningens regnskab:
Ejnar Tang fremlagde regnskabet, der udviste et årsresultat på kr. 15.569,40 kr. Dette bygger på 340 kontingentindbetalinger a kr. 50. Egenkapitalen er på 32.809,13 kr. Så der er balance i økonomien.  Kassereren nævnte, at økonomien er solid, og foreningen er i god gænge.  
Regnskabet godkendtes uden bemærkninger.
 
4)  Fastsættelse af kontingenter:
Bestyrelsen foreslog, at kontingenterne forblev uændrede d.v.s. 300 kr pr. medlem (med en ledsager) og 250 kr for pensionister og studerende.
Dette tiltrådtes. 
 
5) Indkomne forslag:
Der var ikke indkommet nogle forslag. 
             
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 8 i vedtægterne:
Lonni Gelsdorf er på valg. Hans Kristian Didriksen og Niels Christian Andersen ønsker ikke genvalg. 
Bestyrelsen opstillede to kandidater: lektor Gerd Schmidt Nielsen og psykolog Anne Nørgaard, som begge præsenterede sig og blev valgt, ligesom Lonni Gelsdorf også  genvalgtes.
Bestyrelsen består således af Lasse Højland Hansen, Lonni Gelsdorf,  Ejnar Tang, Gerd Schmidt Nielsen og Anne Nørgaard.
 
7) Valg af bestyrelsessuppleant (hvert år):
Inger Maria Müller blev genvalgt. 

8) Evt.
Lonni Gelsdorf takkede Hans Kristian Didriksen og Niels Christian Andersen for deres mangeårige indsats i Venneforeningens bestyrelse. Dernæst blev der trukket lod om 11 kunstgaver.
Et medlem anmodede bestyrelsen om at undgå sammenfald af kunstmuseets og andre kulturelle foreningers arrangementer. Det lovede bestyrelsen at bestræbe sig på.
 Museumsinspektør Anders Gaardboe Jensen viste derefter meget inspirerende rundt i udstillingen  Nina Steen Knudsen. Love, Fear and Evil.   
Venneforeningen var efterfølgende vært ved en let forfriskning. 
 
Lonni Gelsdorf d. 31.3.2016