Åbningstider

1. oktober - 31. marts  
Tirsdag-fredag kl. 12-16
Weekend/helligdag kl. 11-17
Mandag (ikke uge 7, 42)     lukket
Jul og Nytår (+ visse dage)     lukket

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Generalforsamling 2017 - referat

Referat af generalforsamling i Holstebro Kunstmuseum Venner, onsdag d. 19. april 2017 kl. 19.30 på Holstebro Kunstmuseum.
 
Formanden for Holstebro Kunstmuseums Venner Lasse Højland Hansen bød velkommen. Der var i alt et fremmøde på omkring 50 medlemmer til generalforsamlingen.
 
1) Valg af dirigent
Museumsdirektør Folke Kjems valgtes. Han konstaterede, at formalia var i orden, d.v.s.  generalforsamlingen var lovligt indkaldt med et personligt brev til medlemmerne mindst 14 dage forud for generalforsamlingen. Brevet var dateret d. 21.3.2017. Oplysninger om generalforsamlingen har også ligget på hjemmesiden siden nytår.
Sekretæren i bestyrelsen er referent. 
 
2) Formandens beretning
Formandens beretning vedr. 2016 og noget om 2017
Mit første spændende år som formand for et af provinsens mest visionære museer.
Jeg tiltrådte som formand sidste år og har nu været formand et år. Og det har jeg ikke fortrudt!  Det har været meget spændende!
Hans Kristian snakkede sidste år ved generalforsamlingen om, at Folke sammen med sine dygtige medarbejdere har udviklet et af provinsens mest visionære museer. Og efter et år på formandsposten kan jeg kun give ham ret. Museet har en fantastisk samling og et spændende udstillingsprogram. Hvis jeg kigger i glaskuglen, ser det ikke ud til at stoppe. Går I f.eks. på opdagelse i den permanente udstilling, vil I vil ofte finde nye værker af f.eks. Tal R, Peter Linde Busk, Martin Erik Andersen eller Albert Mertz, som I ikke har set før! Jeg kommer ind på særudstillingerne senere i beretningen.
Videre i den digitale verden
Hans Kristian sagde, at jeg var det nye unge ubeskrevne blad. Så jeg vidste, at min og Vennernes fornemste opgave ville være at skubbe museet videre i dén digitale verden, der ikke mere bare er en døgnflue, men en del af vores hverdag.
To nye ansigter i bestyrelsen med gode idéer
Udover jeg selv kom der yderligere to nye ansigter i bestyrelsen: Gerd Schmidt Nielsen og Anne Nørgaard. Og allerede ved det første møde diskuterede vi vigtige emner som sociale medier, netværk og vores vigtigste opgave: at hverve nye medlemmer, så vi fortsat kan være med til at støtte og hjælpe museet. 
Facebook, instagram og twitter
Bestyrelsen er kommet med ’in-put’ til museets tilstedeværelse på de sociale medier, og museets medarbejdere Tabita Henriksen og Peter Haarby har gjort et fantastisk arbejde, så museet nu er på facebook, instagram og twitter. Jeg kan kun opfordre til, at man går ind og ’like’r’ siderne. Og til at sprede det gode budskab!
Ny hvervekampagne – bliv medlem af kunstmuseets venner
Vi har i bestyrelsen diskuteret, hvordan vi bedre kunne få i nye medlemmer. I samarbejde med museet har Vennerne været med til at udvikle seks forskellige postkort under temaet ”Øje for kunst”, som skal bruges i en ny hvervekampagne. Vi og museet er faktisk lidt stolte af dem, så vi håber I har lyst til at dele dem ud.
Vennetur til Hamburg og Documenta
Over 30 Venner havde en super tur til Hamburg i november 2016, hvor man både besøgte Kunsthalle Hamburg, den nye Elbphilharmoni og Hamborgs store julemarked.
Til august følger så en meget spændende tur til Kassel og Documenta 14, som helt sikkert bliver mindst ligeså spændende. Jeg kan ikke selv deltage, så jeg er meget misundelig på dem, der skal afsted.
Kunstforedrag ved Signe Jacobsen
Igen i år havde vi fornøjelsen af Signe Jacobsens meget spændende og velbesøgte foredrag, som vi håber fortsætter lang tid endnu.
Netværk og samarbejde
To meget vigtige ord i museets vokabular er netværk og samarbejde. Og det sidste år har været et af de stærke på de områder.
Museet har blandt andet samarbejdet med Holstebro Bibliotek (litteratur og kunst), Odin Teatret (bl.a. Poesi på en torsdag), Kulturdivisionen Slagteriet (samarbejde og netværk), Ensemble Midt Vest og Nordvestjysk Musikkreds (Koncerter), Altamira Studio Teater (bl.a. premiere på deres stykke By Heart), Huset For Kunst og Design (samarbejde og netværk), ligesom museet og vennerne var vært for et debatmøde om Holstebros fremtid som kulturby med deltagelse af bl.a. H. C. Østerby
Årets udstillinger
Udstillingsåret startede med Love, Fear and Evil - Nina Steen Knudsen, som blev omtalt i sidste beretning. Den første udstilling i den nye bestyrelsesperiode var Fetich - Begærets objekter. En udstilling som viste fetich-begrebets aktualitet og samtidig præsenterede os Holstebroere for en række af de største udenlandske kunstnere, krydret med en række af de bedste danske. En udstilling, der blev omtalt i alle tænkelige medier.
Herefter fulgte udstillingen Væren, Værket, Verden med Sophie Hjerl og historiefortæller Ingrid Hvass, der tog udgangspunkt i Kulturby Holstebro. En meget flot totalinstallation i museet hvor både video, skulptur, grafik og spejle blev taget i brug. I forbindelse med udstillingen blev der afholdt artist talks, debatter, og workshops for børn og forældre.
I det nye år startede vi den 4 februar med den stadig aktuelle Grådighed- de syv dødssynder, der er del af Århus 2017. En fantastisk udstilling, hvis jeg selv skal sige det, med et par af mine absolut favorit kunstnere. 
Derudover vises Lærke Posselt’s nyligt åbnede udstilling Q*- Flydende Køn, der handler om et meget stærkt emne og det tilmed med en kunstner fra nabolaget - Staby. 
Mere fortæller jeg ikke om de to aktuelle udstillinger, da Anders om lidt vil vise rundt i og fortælle om dem. 
Fremtiden
Hvis vi ser frem i tiden glæder jeg mig som et lille barn! I juni åbner museet en soloudstilling med Marie Lund, som for de fleste her nok er ukendt, da dette er hendes første udstilling på et kunstmuseum i Danmark. Men med fast galleri i Berlin og flere meget spændende udstillinger internationalt bag sig garanterer jeg for at det bliver en spændende oplevelse!
Og til september følger en af de udstillinger, som én som mig kun har turdet drømme om. En gruppeudstilling i Holstebro med Tal R, Jonathan Meese og Daniel Richter. Større bliver det ikke!
Og endeligt fejrer Holstebro Kunstmuseum 50 års jubilæum den 6. maj 2017. Man kan se det omfattende og spændende program på museets hjemmeside.
Jeg håber, at I – som jeg – har nydt det sidste år i og med museet. Og håber at I har tid og lyst til at flyve videre med ind i det nye.  
 
Lasse Højland Hansen d. 19.4.2017
 
De fremmødte tog applauderende beretningerne til efterretning, og der var ingen kommentarer til
den.

Folke Kjems orienterede om, at projektet vdr. forpladsen foreløbigt er på standby på grund af nye oplysninger om granitpriser.
Et medlem ville gerne vide, om der kommer endnu en Glass-udstilling. FK svarede, at der havde været 3, og foreløbig var der ingen planer om flere.
Der er rundvisning i Grådighed d. 6.5.2017.
 
3) Aflæggelse af foreningens regnskab:
Ejnar Tang fremlagde regnskabet, der udviste et årsresultat på kr. 13.275,83-
Dette bygger på 323 kontingentindbetalinger a kr. 50. En lille tilbagegang i forhold til sidste år. Af kontingentet på 300 kr/250 kr går altså de 50 kr til Vennerne, resten til museet.
Passiver er på 48.584,96 kr. Så der er balance i økonomien.
Kassereren nævnte, at økonomien er solid, og foreningen er i god gænge.  ET forklarede, at pengene bruges til at hjælpe med at købe kunst til museet.
                    
Regnskabet godkendtes uden bemærkninger.
 
4) Fastsættelse af kontingenter:
Bestyrelsen foreslog, at kontingenterne forblev uændrede d.v.s. 300 kr. pr. medlem (med en ledsager) og 250 kr. for pensionister og studerende.
         
Dette tiltrådtes. 
 
5) Indkomne forslag:
Der var ikke indkommet nogle forslag. 
             
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 8 i vedtægterne:
Lasse Højland Hansen og Ejnar Tang var på valg. De blev begge genvalgt 
           
Bestyrelsen består således af Lasse Højland Hansen, Lonni Gelsdorf, Ejnar Tang, Gerd Schmidt Nielsen og Anne Nørgaard.
 
7) Valg af bestyrelsessuppleant (hvert år):
Hanne Smith Knudsen stillede op og blev valgt. 
 
8) Evt.
Der var intet
Dernæst blev der trukket lod om 11 kunstgaver.
 
Museumsinspektør Anders Gaardboe Jensen præsenterede og viste derefter meget inspirerende rundt i udstillingen Grådighed.   
 
Venneforeningen var efterfølgende vært ved en let forfriskning. 
 
Lonni Gelsdorf d. 23.4.2017