Åbningstider

1. april - 30. juni  
Tirsdag-fredag kl. 12-16
Weekend/helligdag kl. 11-17
Mandag (ikke helligdage)     lukket

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Generalforsamling 2019- referat

Referat af generalforsamling i Holstebro Kunstmuseum Venner, onsdag d. 10. april 2019 kl. 19.30 på Holstebro Kunstmuseum.
 
Formanden for Holstebro Kunstmuseums Venner Lasse Højland Hansen bød velkommen. Der var i alt et fremmøde på omkring 35 medlemmer til generalforsamlingen.
 
1) Valg af dirigent
Museumsdirektør Anders Gaardboe Jensen valgtes. Han konstaterede, at formalia var i orden, d.v.s. generalforsamlingen var lovligt indkaldt med et personligt brev til medlemmerne mindst 14 dage forud for generalforsamlingen. Brevet var dateret d. 4.1.2019. Oplysninger om generalforsamlingen har også ligget på hjemmesiden siden nytår, og reminder om generalforsamlingen sendtes ud med de to seneste nyhedsbreve samt også med et personligt brev til medlemmerne dateret d. 22.3.2019. Generalforsamlingen er derfor beslutningsdygtig.
Dirigenten gennemgik dagsordenen 
Sekretæren i bestyrelsen er referent. 

2) Formandens beretning
Formandens beretning vedr. 2018
 
Så er der gået endnu et år for kunstmuseets venner, og hvilket år?
 
Medlemstal
Ved sidste generalforsamling var vi 320 medlemmer – i år er vi 336 plus nogle, der nok også betaler senere. 
 
Bestyrelsen har haft holdt 5 møder siden sidste generalforsamling
hvor vi har snakket meget om – og givet input til museet om - hvordan vi kan give den besøgende den bedste kunstoplevelse. Vi har bl.a. snakket om museets hjemmeside, museets kataloger, om formidlingen i udstillingen, og om hvordan vi kunne udvikle nye arrangementer og oplevelser, der kan få flere til at komme på museet – og til at blive medlemmer af foreningen.  
 
Det er altid gode møder med en livlig debat.
 
På museet er der sket mange nye ting 
i kølvandet på at Anders er tiltrådt som ny direktør for museet, og Teresa er blevet ny museumsinspektør. 
I har sikkert lagt mærke til, at det meste af museets samling er blevet nyophængt, og det har gjort, at man kommer til at se tingene på nye måder. Det synes vi i bestyrelsen har været rigtigt godt.
I efteråret kom der to helt nye udstillingsrum i underetagen til, hvor man kan opleve et udvalg af Poul Holm-Olsens samling af Vestafrikanske masker og Astrid Noacks studiesamling.   
 
Året har budt på en række spændende udstillinger.
Det startede med ’Guld og grønne skove – Ordrupgaard 100 år’, som vi så i forbindelse med sidste års generalforsamling.  Dernæst fik vi hele to udstillinger samtidigt: en smuk og sanselig udstilling med Julie Stavad og en kompleks og anderledes udstilling med Jean Marc Routhier, der viste spændvidden i kunsten – begge modtagere af Astrid Noacks legat. Og også sommerens tredje udstillingen havde Astrid Noack som omdrejningspunkt – den viste værker af Astrid Noack sammen med otte tidligere modtagere af Astrid Noacks legat.
Udstillingsåret sluttede af med en præsentation af dele af museets store grafiske samling med titlen ’Grafik – fra Tal R til Goya’.
 
Året har også budt på en masse arrangementer. 
I august 2018 åbnede Museumscaféen med en kæmpefest. Og med åbningen af Museumscaféen er der også kommet de nye og meget populære museumsbrunch og museumskaffe-arrangementer til, som er resultat af et samarbejde mellem Kunstmuseet, Holstebro Museum og Museumscaféen.  Vi har både hørt om Storålaksen, Vestjyllands krimier og naturen omkring Holstebro. 
Signe Jacobsen er vendt tilbage med sine populære foredrag om Kunsthistoriens store mestre, og Teresa og Peter har også fortalt om bl.a. Per Kirkeby og kunsten i Holstebro. 
Og i efterårsferien kunne børn og voksne lave masker. 
Det kommer også til at ske en masse spændende ting i 2019
Allermest glæder jeg mig nok til at Martin Erik Andersens forplads bliver indviet den 8. juni. Man kan ikke undgå at følge arbejdet med at lægge det komplicerede mønster, og det ser allerede nu vildt flot ud.
Samtidig med at vi indvier forpladsen, åbner en udstilling med værker af Martin Erik Andersen, der blandt meget andet komplementerer den nye forplads visuelle udformning.
Den 10. august åbner udstillingen ’Dea Trier Mørch – ind i verden’ – det er den udstilling, som lige nu vises på Louisiana – og museet arbejder på, sammen med Biblioteket, at lave en masse formidlingsaktiviteter i forbindelse med den. 
Den 28. september åbner en udstilling med Kirsten Astrup, som er en af vores allerbedste videokunstnere. Udstillingen er del af projektet Herfra hvor vi står, som er et samarbejde mellem de samme 7 kunstmuseer, som lavede udstillingssamarbejdet ’De syv dødssynder’.
Og sidst på året åbner museet en udstilling med Hannah Anbert. 
 
Årets kunstrejse, der går til 
Worpswede og Bremen er fyldt helt op. 
Der er også planlagt en masse arrangementer hen over sommeren og efteråret. Bl.a. cykelture, sommeromvisninger og Signes foredrag om kunstens store mestre – til efteråret bl.a. om Peter Breugel d. ældre og Caravaggio.  
Museet og vi arbejder videre med at lave nye arrangementstyper, blandt andet i samarbejde med Museumscaféen så god kunst og god mad kommer til at gå hånd i hånd. Bl.a. har vi i forbindelse med Kirsten Astrup udstillingen lavet et arrangement med Drag Queenen Chantal al Arab – hvor Museumscafeen også er inddraget. 
Og så ser vi frem til at vores naboer på Holstebro Museum 
Slår dørene op til deres nye og spændende museum. Så kommer der endnu mere liv i huset, og det glæder vi os til. 
 
Det bliver altså endnu et spændende år fuldt af aktiviteter på Holstebro Kunstmuseum. 
Vi orienterer jer via udstillingsprogrammer, nyhedsbreve og hjemmesiden – som museet er i gang med at forny. Og I kan også holde jer orienteret via Facebook, Instagram og Twitter. 
 
 Så del det gode budskab – tag en ven i hånden og kig på kunst og hjælp dem på vej. 
Lasse d. 10.4.2019
 
Der var applaus til formanden og dirigenten konstaterede, at det var udtrykt for, at formandens beretning blev godkendt. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen. 
   
3) Aflæggelse af foreningens regnskab:
         
Ejnar Tang indledte med at sige, at hans opgave i bestyrelsen jo var at forebygge ødselhed. Det var også lykkedes, da der var større indtægter på grund af fremgang i medlemstallet, som sidste år var på 320 og i år på 336.
Regnskabet udviste et positivt årsresultat på kr 15.100, 75. I forhold til sidste år regnskab viser dette regnskab mådehold på udgiftssiden.

Det bygger på 336 kontingentindbetalinger a kr. 50. Af kontingentet på 300 kr/250 kr går de 50 kr til Vennerne, resten til museet.
Kassereren nævnte, at økonomien er solid, og foreningen er i god gænge. Balancen er nu på kr. 29.474, 56.
         
Ejnar Tang nævnte, at pengene bruges til at hjælpe med at købe kunst til museet. Sidste år ved museets jubilæum havde Vennerne bidraget med et betydeligt beløb til indkøb af værket Gonzo.
         
Regnskabet godkendtes uden bemærkninger. Regnskabet var udleveret på papir til de fremmødte.
ET d. 10.4.2019
 
4) Fastsættelse af kontingenter:
Bestyrelsen foreslog, at kontingenterne forblev uændrede d.v.s. 300 kr. pr. medlem (med en ledsager) og 250 kr. for pensionister og studerende.
Dette tiltrådtes. 

5) Indkomne forslag:
Der var ikke indkommet nogle forslag. 
             
6)  Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 8 i vedtægterne
Lasse Højland Hansen og Ejnar Tang var på valg. De blev begge genvalgt 
           
Bestyrelsen består således af Lasse Højland Hansen, Lonni Gelsdorf, Ejnar Tang, Gerd Schmidt Nielsen og Anne Nørgaard.

7) Valg af bestyrelsessuppleant (hvert år)
Hanne Smith Knudsen stillede op igen og blev valgt. 
 
8) evt
Her fortalte Anders Gaardboe Jensen om museets seneste erhvervelse, som også var stillet op i foredragssalen. Det er et værk af Peter Linde Busk med titlen: Lost in La Mancha II. Fra 2018. AGJ fortalte, at værket på fornemste vis opsummerer Peter Linde Busks kunstneriske virke gennem en årrække og føjer sig til Kunstmuseets øvrige værker af Peter Linde Busk.
 
Kunstformidler Peter Haarby spurgte forsamlingen, om der var nogle, der havde gode idéer til udvikling af nye arrangementer på museet. Der var ingen, der ytrede sig, men man kan jo altid kontakte museet, hvis man kommer på noget.     
           
Dernæst præsenterede AGJ de 10 kunstgaver, som der så blev trukket lod om. Vinderne kunne ligesom sidste år selv vælge, hvilken gave, de gerne ville have, og det fungerede fint.
 
Kunstformidler Peter Haarby viste derefter rundt i udstillingen: Ursula Nistrup- From the Pink Sand.
         
Venneforeningen var efterfølgende vært ved en let forfriskning. 
 
Lonni Gelsdorf d. 11.4.2019