Åbningstider

1. oktober - 31. marts  
Tirsdag-fredag kl. 12-16
Weekend/helligdag kl. 11-17
Mandag (ikke uge 7, 42)     lukket
Jul og Nytår (+ visse dage)     lukket

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Stiftende generalforsamling 2006 - Referat

Efter introduktion om baggrund for oprettelse af støtteforening ved Folke Kjems gik man over til dagsorden:

1) Valg af dirigent - Susanne Bjerre blev foreslået og valgt som dirigent.
2) Vedtægter – blev gennemgået og forslag om ændringer diskuteret. Forsamlingen gav Mogens Bjerring mandat til efterfølgende at sikre, at de vedtagne ændringer bliver indskrevet i vedtægterne.
3) Fastsættelse af kontingenter – forslag om 50 kr. som kontingent, udover grundbeløbet til museet, blev vedtaget: Fuldtydende medlem med 1 ledsager: 300 kr. (250 kr. i grundbeløb + 50 kr. til støtteforening) og Pensionist/studerende med 1 ledsager: 250 kr. (200 kr. i grundbeløb + 50 kr. til støtteforening).
4) Valg af bestyrelsesmedlemmer – indvalgt i bestyrelsen blev Lonni Gelsdorf, Hans Kristian Didriksen og Susanne Bjerre. De indvalgte medlemmer får bl.a. som arbejdsopgave at rekruttere medlemmer til bestyrelsen på førstkommende generalforsamling.
5) Valg af bestyrelsessuppleant – se foregående punkt.
6) Eventuelt – der var intet.

FK 16.11.2006