Åbningstider

Sommerens åbningstider 

(1. juli - 31. august)

Tir-søn: kl. 11-17

Mandage: lukket
 
  

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Pressemeddelelser 2020

 

ALBERT MERTZ - 100 ÅR

Den 31. januar er det 100 år siden, billedkunstneren Albert Mertz (1920-90) blev født. I den anledning planlægger Sorø Kunstmuseum i samarbejde med Holstebro Kunstmuseum en soloudstilling med Albert Mertz, som skal vises i Sorø i efteråret 2020 og i Holstebro i foråret 2021.

At Albert Mertz i 2020 ville være blevet 100 år, er afsættet for museumssamarbejdet. Men den dybere bevæggrund til at vise udstillingen er Mertz’ store og fortsatte relevans i dag – i forhold til samtidskunsten, men også for vores forståelse af de væsentligste strømninger i det 20. århundredes danske kunst. Hans konceptuelle tilgang, hans kunstteoretiske betragtninger, hans underfundighed, skarphed og dybe sociale engagement - samt hans fremsynede inddragelse af beskueren. Alt dette indvarslede på et tidligt tidspunkt det kunstsyn, der udgør fundamentet for en stor del af kunsten i dag.

Holstebro og Sorø Kunstmuseer har tilsammen en meget betydelig samling af Mertz’ kunst og dermed et stærkt udgangspunkt for at sammensætte en udstilling, der kommer i dybden med de mange forskellige sider af Mertz. Udstillingen planlægges ikke som en retrospektiv udstilling med kronologisk gennemgang af hele kunstnerens liv, men struktureres i stedet omkring en række centrale temaer. Mertz’ kunstneriske arbejde strakte sig over meget – både kunst, politik, æstetik, kritik, teori og samfund – men pegede stort set aldrig på ham selv personligt.

Mertz ville os noget, og han ville noget med sin kunst. Derfor ønsker vi i udstillingen at stille skarpt på de forskellige fronter af hans virke”, siger museumsdirektør på Holstebro Kunstmuseum, Anders Gaardboe Jensen.

I anledning af 100-året for Mertz’ fødsel har Strandberg Publishing en bog om Mertz under udgivelse, skrevet af Camilla Jalving, Samlings- og forskningschef på Statens Museum for Kunst, og Christian Hald Foghmar, cand.mag. på et speciale om Albert Mertz.

Bogen knytter an til nyere performativitetsteori, for herigennem at udfolde Mertz’ nytænkende forståelse af forholdet mellem værk og betragter. Udstillingen og bogen er koordinerede, så de i hovedtræk følger de samme tematiske opdelinger af værkerne.

 

Udstillingsperiode:

Sorø Kunstmuseum: September 2020 til januar 2021. Holstebro Kunstmuseum: Februar til maj 2021.

Kontakt:

Museumsinspektør, ph.d., Helle Brøns, Sorø Kunstmuseum, på tlf. 5783 2229 eller mail: hb@sorokunstmuseum.dk                                
Eller:

Museumsinspektør, ph.d., Teresa Østergaard Pedersen, Holstebro Kunstmuseum, på tlf. 9742 4518 eller mail: toep@holstebrokunstmuseum.dk

 

Tilbage