Åbningstider


Tir-fre: kl. 12-16

Weekend og helligdage: kl. 11-17

Mandage: lukket
 
Åbent mandag i uge 7 og 42  

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

2007

21. april - 28. maj 2007 Hein Heinsen - Manifest

På udstillingen vises 24 skulpturer af Hein Heinsen fra perioden 1984 til i dag. Samtidigt med udstillingen udsendes et manifest – en programerklæring – hvor Hein Heinsen i 21 teser udtrykker, hvorfor skulpturen er billedkunstens vigtigste udtryksform.

Skulpturens unikke position blandt de kunstneriske medier skyldes, i følge Hein Heinsen, at den er fysisk tilstede som materiale i rummet, før vi sætter ord på den. Eller som han udtrykker det i manifestet: ”Skulpturen er det eneste medie, der er tilstedeværelse før det betyder noget. Væren før betydning”.

Menneskets første skulptur var en sten, der blev rejst op som gudebillede. Fælles i det hele taget for de tidlige civilisationers skulpturer er oprejstheden. Selv om disse skulpturer er enkle i formen, er de fulde af liv.

I vores kultur er der en tro på, ”at jo større bevægelser og jo højere hastighed, jo mere liv”. Skulptur derimod er langsom – den har ikke brug for store armbevægelser – dens bevægelser er små. Men ”små bevægelser kan nutiden ikke få øje på”, og derfor har det moderne menneske ofte svært ved at se og forstå skulptur.

Hein Heinsen debuterede i 1963. Udstillingens tidligste skulptur af kunstneren er OR 37 fra 1984. Denne skulptur betegner et vendepunkt i Hein Heinsens værk. I årtierne inden havde kunstneren først arbejdet minimalistisk og siden hen med objekter/installationer, hvor realitet, tid og sted problematiseres i et udtryk, hvis bestanddele er mangeartet.

Med OR 37 vender Hein Heinsen sig mod en tvetydig enhed i materialitet og udtryk. Med brudte former og delformer gives beskuerne associationer af uhåndgribelig natur, og forskydninger dirigerer beskueren rundt uden påviseligt fikspunkt, og det selv om kunstnerens skulpturværk er så manifest.

Siden OR 37 har Hein Heinsen afsøgt bl.a. det konstruerede, det organiske, teksturer, anonyme overflader, bevægelse og rytme samt statuariske og rumlige problemstillinger i stadig nye konstellationer. Med andre ord har kunstneren siden OR 37 i højere grad fokuseret på skulptur som skulptur.

Blandt udstillingens senere værker er den kolossale ”Skulptur 98” fra 1998-2000. Den udstilles sammen med 2 små forarbejder. Udstillingens seneste værker er 2 serier af mindre skulpturer fra 2004 og 2007, hvor Hein Heinsen igen synes at bevæge sig mod en ny synsrand.

Hein Heinsen udstiller på Holstebro Kunstmuseum i anledning af, at han modtager Astrid Noacks legat. Hein Heinsen føler da også et særligt slægtskab med Astrid Noack, og var, som formand for kulturminister Brian Mikkelsens kanonudvalg for billedkunsten, medvirkende til, at hendes ”Stående kvinde” blev optaget i kanonen.

Astrid Noacks skulpturer er kompromisløse og konsistente som netop skulpturer.

I forbindelse med udstillingen er udgivet et katalog, der indeholder Hein Heinsens manifest (hvorfra ovenstående citater stammer). Desuden indeholder kataloget et genoptryk af Hein Heinsens ”Sætninger fra et periferisk indre” fra 1991 og Lars Morells ”En dekonstruerende kritik af centrum” fra 1989.

Hein Heinsen er født 1935 i Grindsted. I 1962 blev han cand. theol. I årene 1958–60 og 1962–63 uddannet på Kunstakademiet. 1970-75 lærer ved Kunstakademiets Arkitektskole. Og 1980–89 professor ved Kunstakademiet. Hein Heinsen har bl.a. modtaget statens livsvarige ydelse i 1989 og Thorvaldsen Medaljen i 1992.

Hein Heinsen er repræsenteret på følgende museer: Louisiana, Nordjyllands Kunstmuseum, Randers Kunstmuseum, Statens Museum for Kunst, Sønderjyllands Kunstmuseum, Vestsjællands Kunstmuseum, Aros og Moderna Museet, Stockholm.
Tilbage