Åbningstider

Tir-fre: kl. 12-16

Lør-søn: kl. 11-17

Mandage: lukket

Åbent mandag i uge 42

 
  

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

2009

2. maj - 28. juni 2009 Stille Storm. Billedhuggeren og tegneren Agnete Madsen

Billedhugger og tegner Agnete Madsen på Holstebro Kunstmuseum

Billedhuggeren og tegneren Agnete Madsen (1923-1997) blev i sin samtid regnet for at være én af sin generations fineste billedhuggere. Men efter hendes død i 1997 har der været stille om hendes værk.

Det vil udstillingen ”Stille Storm – billedhugger og tegner Agnete Madsen”, der åbner den 2. maj på Holstebro Kunstmuseum, råde bod på.

Mennesket i centrum
Agnete Madsen arbejdede med få, udvalgte motivkredse. Den mest fyldige del af hendes værk er portrætbuster af børn og voksne. De er stilfærdigt figurative og intime uden at blive private. Heller ikke i hendes skildringer af stående mennesker, er det fortællingen, der er det væsentlige. Hun koncentrerer sig i stedet om at bearbejde sin iagttagelse og oplevelse af modellen til en almengyldig kunstnerisk form.

Hun forholdt sig altid meget tæt og iagttagende til den person, som hun modellerede eller tegnede efter. Men selv om hendes skulpturer tager udgangspunkt i iagttagelsen af et konkret menneske, søgte hun altid i sine kunstneriske tolkninger, at skildre det almene bag det individuelle.

Kvalitet – ikke kvantitet
Agnete Madsen arbejdede langsomt og grundigt. Og det er da heller ikke kvantitet men kvalitet, der kendetegner hendes værk. Udstillingen viser 30 af de omkring ca. 40 skulpturer og relieffer, hun lavede i de næsten 35 år, hvor hun var aktiv som billedhugger.

Med sit stilfærdige, men samtidigt stædige og intense arbejde med at søge et eviggyldigt udsagn om menneskets væren gennem den kunstneriske skabelsesproces, var det naturligt, at hun i 1959 blev medlem af Martsudstillingen. Hun passede perfekt til Martsudstillingens fordring om, at kunsten skulle søge bag om øjeblikkets kunstretninger og forbinde sig med traditionen.

Tegningerne
Agnete Madsen tegnede gennem hele livet, og udstillingen viser ca. 50 af hendes tegninger. Hun tegnede i pauserne, når hun modellerede på Kunstakademiet. Og hun tegnede når hun tog på ferie i Jylland. Hun tegnede mennesker, men hun tegnede også dyr, fugle og landskaber.

Hendes tegninger er sarte og antydende, så man tydeligt fornemmer, at de er blevet til som følge af en lang og intens arbejdsproces.

Liv
Agnete Madsen blev født i et landbrugsmiljø i Egtved i 1923, hvor der ikke var tradition for at arbejde med kunst. Hun blev uddannet på Kunstakademiets Billedhuggerskole i København i perioden 1948 - 1957, først under Einar Utzon-Frank og siden som elev af Mogens Bøggild. Hun debuterede på Kunstnernes Efterårsudstilling i 1952.

Udstillingen ”Stille Storm” er den første større præsentation af Agnete Madsens livsværk. Den er arrangeret af Fuglsang Kunstmuseum, og har desuden været vist på Faaborg Museum. Tilbage