Åbningstider

Tir-fre: kl. 12-16

Lør-søn: kl. 11-17

Mandage: lukket

Åbent mandag i uge 42

 
  

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

2014

Anna Sørensen: Vaser 2013 Anna Sørensen: Vaser 2013

18. januar - 25. maj 2014 Clay Walk
Vaser af Anna Sørensen


Anna Sørensen er især kendt for sine farvestærke og ornamentale malerier. Men hun arbejder også med keramik. På udstillingen vises 21 vaser og et antal papircollager, der udfordrer og udvikler hendes motiver.   

Se flere værker fra udstillingen her

De grundformer, som Anna Sørensen benytter sig af, er enkle, geometriske former. De gentages og varieres med indbyggede overraskelser og modsætninger. Indimellem brydes de af organiske, blomsterlignende former. Eller af strukturer der har en helt anderledes karakter, så der opstår et levende og foranderligt ornament, der er abstrakt, genstandsløst og renset for betydning og symbolindhold.    
 
Vaserne udgør en særlig udfordring for Anna Sørensen. Hvor ornamentet i maleriets todimensionelle univers stopper ved billedets kant, har vasens flade ingen kant eller afslutning. En sådan flade har derfor ingen begyndelse og ingen afslutning. De enkelte figurer i vasens dekoration skal hele tiden hænge sammen med de forrige og de efterfølgende – hele vejen rundt. Og ligegyldigt hvor man befinder sig, vil vasen altid have en bagside og dermed en helhed, som man ikke kan overskue på én gang.
 
Også arbejdet med det keramiske materiale og processen stiller andre krav til Anna Sørensen end arbejdet med maleriet. Grundformerne ridses ind i krukkens overflade. Og de males på overfladen med indfarvet ler – begitning – der for nogle farvers vedkommende først bliver rigtig synlige, når leret er glaseret og brændt. Desuden har begitningsfarver ikke den intensitet eller fylde som maleriets olie- og akrylfarve har. I enkelte tilfælde skærer Anna Sørensen former ud i tynde plader af ler, som derefter lægges på vasens overflade og danner et relief.
 
Vaserne tager afsæt i to vaser, som blev produceret hos Kähler i hhv. 1890 og 1915.  Men Anna Sørensen gentager ikke automatisk forlæggets form. Hun bearbejder hver enkelt vase, så den afviger mere eller mindre fra den oprindelige. Når Anna Sørensen har besluttet sig for formen, bliver den drejet hos en pottemager.  
 
For Anna Sørensen er arbejdet med keramikken en udvidelse af maleriets territorium. Der er for hende en helt klar vekselvirkning mellem malerierne, papircollagerne og de keramiske arbejder. De supplerer og inspirerer hinanden. I de keramiske arbejder – og i papircollagerne – undersøger hun, hvad der sker med hendes mønstre, når processen og materialerne er nye og anderledes. I den modstand der er indbygget i processen, udfordres hendes grundformer. Eller der opstår helt nye former, der igen kan inspirere maleriet. 
 
Derfor viser ’Clay Walk’ heller ikke udelukkende keramiske arbejder. På væggene i udstillingsrummet vises et antal nye papircollager. Og i tilknytning til udstillingen er der i øvrigt en ophængning af værker af Anna Sørensen, der befinder sig i Holstebro Kunstmuseums samling.
 
Udstillingstitlen ’Clay Walk’ spiller på begrebet ’Cat Walk’ – altså det podie som bruges ved modeshows. Anna Sørensens keramiske ’modeller’ præsenteres på lange podier, side ved side, som var de fotomodeller på netop Cat Walken. I denne iscenesættelse går vaserne i dialog med hinanden og med collagerne. Og med publikum der er nødt til at bevæge sig rundt i et skulpturelt landskab, der ikke kan overskues ét sted fra, men som i sagens natur skal ses fra flere positioner. 
 
Tilbage